A abreviación

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(Acrónimos)
(Introdución)
 
(Non se mostran 42 revisións do historial.)
Liña 3: Liña 3:
== Introdución ==
== Introdución ==
-
A abreviación, un dos procedementos máis usados na linguaxe administrativa, consiste no acurtamento dunha ou de varias palabas que queremos reducir en extensión para simplificar a escrita e evitar reiteracións.
+
A abreviación, un dos procedementos máis usados na linguaxe administrativa, consiste no acurtamento dunha ou de varias palabras que queremos reducir en extensión para simplificar a escrita e evitar reiteracións.
-
O afán de simplificar un documento non debe entorpecer a súa comprensión. Así, a primeira vez que aparece nun texto normativo (leis, decretos, ordes) unha abreviación pouco usual debe facelo de forma desenvolvida. Esta norma non será tan estrita en textos que se publican nas seccións V e VI do DOG (edictos e anuncios).<br>
+
O afán de simplificar un documento non debe entorpecer a súa comprensión. Así, a primeira vez que aparece nun texto normativo (leis, decretos, ordes) unha abreviación pouco usual, debe facelo de forma desenvolvida.
 +
 
 +
Esta norma non será tan estrita en textos que se publican nas seccións V e VI do DOG (edictos e anuncios).
 +
 
 +
Exemplos
::{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 1; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #ccccff; padding: 1; background: white; text-align:justify"
::{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 1; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #ccccff; padding: 1; background: white; text-align:justify"
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 0 0; border-color: white;" font tipe="times new roman" | ORDE do 27 de decembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.<br>
+
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 0 0; border-color: white;" font tipe="times new roman" | <font color="#0066cc">ORDE do 27 de decembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.<br>
|-
|-
-
|  style="border-style: solid; border-width: 4px 0 4px 0; border-color: white" | ORDE do 24 de febreiro de 2012 pola que se establecen os prezos privados pola realización de determinacións analíticas no laboratorio de hixiene analítica do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga).<br>
+
|  style="border-style: solid; border-width: 4px 0 4px 0; border-color: white" | <font color="#0066cc">ORDE do 24 de febreiro de 2012 pola que se establecen os prezos privados pola realización de determinacións analíticas no laboratorio de hixiene analítica do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga).<br>
|-
|-
-
|  style="border-style: solid; border-width: 0 0 4px 0; border-color: white" | ORDE do 23 de xaneiro de 2012 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012.<br>
+
|  style="border-style: solid; border-width: 0 0 4px 0; border-color: white" | <font color="#0066cc">ORDE do 23 de xaneiro de 2012 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012.<br>
|-
|-
-
|  style="border-style: solid; border-width: 0 0 4px 0; border-color: white" | O depósito de 300 euros na c/c desta sala n.º [...] (n.º de recurso) [...].<br>
+
|  style="border-style: solid; border-width: 0 0 4px 0; border-color: white" | <font color="#0066cc">O depósito de 300 euros na c/c desta sala [...] (de recurso) [...].<br>
|-
|-
-
|  style="border-style: solid; border-width: 0 0 0 0; border-color: white" | ANUNCIO do 9 de febreiro de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, polo que se fai pública a formalización da subministración sucesiva de radiofármacos para o Servizo de Medicina Nuclear do CHUS.<br>
+
|  style="border-style: solid; border-width: 0 0 0 0; border-color: white" | <font color="#0066cc">ANUNCIO do 9 de febreiro de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, polo que se fai pública a formalización da subministración sucesiva de radiofármacos para o Servizo de Medicina Nuclear do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.<br>
|}
|}
Liña 22: Liña 26:
::{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 1; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #ccccff; padding: 1; background: white; text-align:justify"
::{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 1; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #ccccff; padding: 1; background: white; text-align:justify"
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 4px 0 0; border-color: white | A reducida presenza do sector industrial galego no mercado exterior tamén é unha quebra persistente na nosa economía, onde a exportación de bens no ano 2010 representou o 13% do <ins>PIB</ins>, fronte ao 14,3 % dos países da zona euro.<br>
+
| style="border-style: solid; border-width: 0 4px 0 0; border-color: white | <font color="#0066cc">A reducida presenza do sector industrial galego no mercado exterior tamén é unha quebra persistente na nosa economía, onde a exportación de bens no ano 2010 representou o 13&nbsp;% do <ins>PIB</ins>, fronte ao 14,3&nbsp;% dos países da zona euro.<br>
|}
|}
-
Hai catro subtipos de abreviación: [[A abreviación#Abreviaturas | '''abreviaturas''']], [[A abreviación#Siglas |'''siglas''']], [[A abreviación#Acrónimos | '''acrónimos''']] e [[A abreviación#Símbolos | '''símbolos''']].
+
Hai catro subtipos de abreviación: [[A abreviación#Abreviaturas | '''<ins><font color="darkblue">abreviaturas</font></ins>''']], [[A abreviación#Siglas |'''<ins><font color="darkblue">siglas</font></ins>''']], [[A abreviación#Acrónimos | '''<ins><font color="darkblue">acrónimos</font></ins>''']] e [[A abreviación#Símbolos | '''<ins><font color="darkblue">símbolos</font></ins>''']].
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
== Abreviaturas ==
== Abreviaturas ==
Liña 32: Liña 38:
* A abreviatura é unha redución gráfica dunha palabra ou dun grupo de palabras: unha ou máis palabras represéntanse con menos letras das que a constitúen, pero lense de forma plena:
* A abreviatura é unha redución gráfica dunha palabra ou dun grupo de palabras: unha ou máis palabras represéntanse con menos letras das que a constitúen, pero lense de forma plena:
-
::Admón. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Administración
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">Admón.</font> &#8594; <font color="#0066cc">Administración<br>
-
::art. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> artigo
+
art.</font> &#8594; <font color="#0066cc">artigo<br>
-
::núm. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> número
+
núm.</font> &#8594; <font color="#0066cc">número<br>
-
::esq. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> esquerda
+
esq.</font> &#8594; <font color="#0066cc">esquerda</font>
 +
</blockquote>
-
* Para non prexudicar a comprensión e a lexibilidade do texto, procuraremos non abusar das abreviaturas e limitaremos o seu uso a anexos, notas entre parénteses, enderezos, etc.
+
* Para non prexudicar a comprensión e a lexibilidade do texto, procuraremos non abusar das abreviaturas e limitaremos o seu uso a anexos, notas entre parénteses, enderezos etc.
-
Empregaranse as abreviaturas máis correntes. Existen palabras que se poden abreviar de varias maneiras pero dáselles preferencia ás formas que son acurtamento de palabra fronte ás de superíndice:
+
:Empregaranse as abreviaturas máis correntes. Existen palabras que se poden abreviar de varias maneiras pero dáselles preferencia ás formas que son acurtamento de palabra fronte ás de superíndice:
-
::tel. ou teléf. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> teléfono
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">tel.</font> ou <font color="#0066cc">teléf.</font> &#8594; <font color="#0066cc">teléfono<br>
-
::núm. ou n.º <font color="#0088cc"> &#8594; </font> número
+
núm.</font> ou <font color="#0066cc">nº</font> &#8594; <font color="#0066cc">número</font>
 +
</blockquote>
* Para que sexa rendible abreviar unha palabra cómpre eliminar polo menos tres letras. De aí que unha abreviatura como ''Dna.'' non sexa rendible, pois, co engadido do punto, temos os mesmos catro caracteres que na forma plena ''dona''.
* Para que sexa rendible abreviar unha palabra cómpre eliminar polo menos tres letras. De aí que unha abreviatura como ''Dna.'' non sexa rendible, pois, co engadido do punto, temos os mesmos catro caracteres que na forma plena ''dona''.
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
=== Gramática das abreviaturas ===
=== Gramática das abreviaturas ===
Liña 54: Liña 65:
* O feminino das abreviaturas fórmase engadindo un ''-a'':
* O feminino das abreviaturas fórmase engadindo un ''-a'':
-
::Sr. (señor) <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Sra. (señora)
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">Sr.</font> (señor) &#8594; <font color="#0066cc">Sra.</font> (señora)
 +
</blockquote>
* Nalgúns casos este ''a'' pode ir voado:
* Nalgúns casos este ''a'' pode ir voado:
-
::D. (don) <font color="#0088cc"> &#8594; </font> D.ª (dona)
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">D.</font> (don) &#8594; <font color="#0066cc"></font> (dona)
 +
</blockquote>
* O plural fórmase engadindo ''–s'' ou ''–es'' (como na forma plena):
* O plural fórmase engadindo ''–s'' ou ''–es'' (como na forma plena):
-
::art. (artigo) <font color="#0088cc"> &#8594; </font> arts. (artigos)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::Sr. (señor) <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Sres. (señores)
+
<font color="#0066cc">art.</font> (artigo) &#8594; <font color="#0066cc">arts.</font> (artigos)<br>
 +
<font color="#0066cc">Sr.</font> (señor) &#8594; <font color="#0066cc">Sres.</font> (señores)
 +
</blockquote>
-
* No caso das abreviaturas formadas por unha soa letra, redóbrase a letra inicial:
+
* No caso das abreviaturas formadas por unha soa letra, no plural redóbrase a letra inicial:
-
::p. (páxina) <font color="#0088cc"> &#8594; </font> pp. (páxinas)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::s. (seguinte) <font color="#0088cc"> &#8594; </font> ss. (seguintes)
+
<font color="#0066cc">p.</font> (páxina) &#8594; <font color="#0066cc">pp.</font> (páxinas)<br>
 +
<font color="#0066cc">s.</font> (seguinte) &#8594; <font color="#0066cc">ss.</font> (seguintes)
 +
</blockquote>
* Algunhas abreviaturas só existen na súa forma plural:
* Algunhas abreviaturas só existen na súa forma plural:
-
::VV.AA. (varios autores)
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">VV.AA.</font> (varios autores)
 +
</blockquote>
* O plural das abreviaturas con letras voadas fórmase tamén neste tipo de letras:
* O plural das abreviaturas con letras voadas fórmase tamén neste tipo de letras:
-
::n.<sup>o</sup> (número) <font color="#0088cc"> &#8594; </font> n.<sup>os</sup>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">n<sup>o</sup></font> (número) &#8594; <font color="#0066cc">n<sup>os</sup></font>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
=== Grafía das abreviaturas ===
=== Grafía das abreviaturas ===
-
* As abreviaturas sempre van seguidas de punto:
+
* As abreviaturas sempre van seguidas de punto, agás as que levan voado:
-
 
+
-
::etc. (etcétera)<br>
+
-
::p.q. (punto quilométrico)
+
-
 
+
-
* Nas abreviaturas con parte voada o punto vai antes desta:
+
-
::n.<sup>o</sup> (número)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::D.<sup>a</sup> (dona)
+
<font color="#0066cc">etc.</font> (etcétera)<br>
 +
<font color="#0066cc">p.q.</font> (punto quilométrico)
 +
</blockquote>
* As abreviaturas escríbense en maiúscula ou en minúscula segundo como se escriba a forma plena:
* As abreviaturas escríbense en maiúscula ou en minúscula segundo como se escriba a forma plena:
-
::Administración <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Admón.<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::dereita <font color="#0088cc"> &#8594; </font> dta.
+
<font color="#0066cc">Administración <font color="black"> &#8594; </font> Admón.<br>
 +
dereita <font color="black"> &#8594; </font> dta.</font>
 +
</blockquote>
-
<font color="Navy">&#8226; Excepcións:</font>
+
<font color="Navy">'''&#8226; Excepcións:'''</font>
* Os tratamentos escríbense en minúscula na forma plena, pero en maiúscula cando van abreviados:
* Os tratamentos escríbense en minúscula na forma plena, pero en maiúscula cando van abreviados:
-
::Sr. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> señor<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::Dna. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> dona
+
<font color="#0066cc">Sr. <font color="black"> &#8594; </font> señor<br>
 +
Dna. <font color="black"> &#8594; </font> dona</font>
 +
</blockquote>
* Por tradición, escríbense con maiúscula outras abreviaturas que na forma plena se escriben con minúscula:
* Por tradición, escríbense con maiúscula outras abreviaturas que na forma plena se escriben con minúscula:
-
::P.A. (por ausencia)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::P.O. (por orde)<br>
+
<font color="#0066cc">P.A.</font> (por ausencia)<br>
-
::P.S. (por substitución)
+
<font color="#0066cc">P.O.</font> (por orde)<br>
 +
<font color="#0066cc">P.S.</font> (por substitución)
 +
</blockquote>
* As abreviaturas conservan o acento gráfico da palabra plena se aparece nelas a vogal tónica:
* As abreviaturas conservan o acento gráfico da palabra plena se aparece nelas a vogal tónica:
-
::compañía <font color="#0088cc"> &#8594; </font> cía.<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::teléfono <font color="#0088cc"> &#8594; </font> teléf.
+
<font color="#0066cc">compañía <font color="black"> &#8594; </font> cía.<br>
-
 
+
teléfono <font color="black"> &#8594; </font> teléf.</font>
 +
</blockquote>
* Hai abreviaturas que van seguidas dunha barra diagonal no canto dun punto abreviativo:
* Hai abreviaturas que van seguidas dunha barra diagonal no canto dun punto abreviativo:
-
::c/ (cada, conta, cargo)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::r/ (rúa)
+
<font color="#0066cc">c/</font> (cada, conta, cargo)<br>
 +
<font color="#0066cc">r/</font> (rúa)
 +
</blockquote>
* Tamén se utiliza a barra nas abreviaturas constituídas por varias palabras:
* Tamén se utiliza a barra nas abreviaturas constituídas por varias palabras:
-
::c/c (conta corrente)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::s/n (sen número)<br>
+
<font color="#0066cc">c/c</font> (conta corrente)<br>
-
::s/s (sen segundo)<br>
+
<font color="#0066cc">s/n</font> (sen número)<br>
 +
<font color="#0066cc">s/s</font> (sen segundo)<br>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
== Siglas ==
== Siglas ==
As siglas son abreviacións de sintagmas, referidos, no ámbito administrativo, a conceptos como nomes de organismos e documentos administrativos. As siglas son formas constantes, é dicir, non permiten adaptacións por parte de cada usuario. Algunhas contan cunha gran tradición de uso e son coñecidas amplamente, ata o punto de que podemos descoñecer o sintagma que está detrás. Noutros casos, a súa formación é máis recente e o seu uso adoita restrinxirse a contextos reducidos.
As siglas son abreviacións de sintagmas, referidos, no ámbito administrativo, a conceptos como nomes de organismos e documentos administrativos. As siglas son formas constantes, é dicir, non permiten adaptacións por parte de cada usuario. Algunhas contan cunha gran tradición de uso e son coñecidas amplamente, ata o punto de que podemos descoñecer o sintagma que está detrás. Noutros casos, a súa formación é máis recente e o seu uso adoita restrinxirse a contextos reducidos.
 +
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
=== Regras de formación das siglas ===
=== Regras de formación das siglas ===
Liña 133: Liña 170:
* Hai siglas que se forman só coas iniciais dos substantivos e adxectivos que constitúen o sintagma (exceptuando os artigos, as preposicións e as conxuncións):
* Hai siglas que se forman só coas iniciais dos substantivos e adxectivos que constitúen o sintagma (exceptuando os artigos, as preposicións e as conxuncións):
-
::DOG <font color="#0088cc"> &#8594; </font> ''Diario Oficial de Galicia''<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::BOE <font color="#0088cc"> &#8594; </font> ''Boletín Oficial del Estado''<br>
+
<font color="#0066cc">DOG <font color="black"> &#8594; </font> ''Diario Oficial de Galicia''<br>
-
::DOUE <font color="#0088cc"> &#8594; </font> ''Diario Oficial de la Unión Europea''<br>
+
BOE <font color="black"> &#8594; </font> ''Boletín Oficial del Estado''<br>
 +
DOUE <font color="black"> &#8594; </font> ''Diario Oficial de la Unión Europea''</font><br>
 +
</blockquote>
* Outras fórmanse coas iniciais de todas as palabras que integran o sintagma (incluídos os artigos, as preposicións e as conxuncións):
* Outras fórmanse coas iniciais de todas as palabras que integran o sintagma (incluídos os artigos, as preposicións e as conxuncións):
-
::peme <font color="#0088cc"> &#8594; </font> pequena e mediana empresa
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">peme <font color="black"> &#8594; </font> pequena e mediana empresa</font>
 +
</blockquote>
* As siglas escríbense sempre sen punto:
* As siglas escríbense sempre sen punto:
-
::EGAP <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Escola Galega de Administración Pública<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::DOG <font color="#0088cc"> &#8594; </font> ''Diario Oficial de Galicia''<br>
+
<font color="#0066cc">EGAP <font color="black"> &#8594; </font> Escola Galega de Administración Pública<br>
-
::CC OO <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Comisións Obreiras
+
DOG <font color="black"> &#8594; </font> ''Diario Oficial de Galicia''<br>
 +
CC OO <font color="black"> &#8594; </font> Comisións Obreiras</font>
 +
</blockquote>
* A orixe dalgunhas siglas está na abreviatura dun sintagma que, ao ser moi usado, pasa a considerarse unha sigla:
* A orixe dalgunhas siglas está na abreviatura dun sintagma que, ao ser moi usado, pasa a considerarse unha sigla:
-
::TC <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Tribunal Constitucional<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::RD <font color="#0088cc"> &#8594; </font> real decreto
+
<font color="#0066cc">TC <font color="black"> &#8594; </font> Tribunal Constitucional<br>
 +
RD <font color="black"> &#8594; </font> real decreto</font>
 +
</blockquote>
Nestes casos, para o DOG adoptamos o seguinte criterio:
Nestes casos, para o DOG adoptamos o seguinte criterio:
Liña 156: Liña 201:
* Expresaranse como siglas e, por tanto, sen puntos abreviacións como:
* Expresaranse como siglas e, por tanto, sen puntos abreviacións como:
-
::OM <font color="#0088cc"> &#8594; </font> orde ministerial<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::LMT <font color="#0088cc"> &#8594; </font> liña de media tensión<br>
+
<font color="#0066cc">OM <font color="black"> &#8594; </font> orde ministerial<br>
-
::CT <font color="#0088cc"> &#8594; </font> centro de transformación<br>
+
LMT <font color="black"> &#8594; </font> liña de media tensión<br>
-
::OCR <font color="#0088cc"> &#8594; </font> órgano de corte en rede<br>
+
CT <font color="black"> &#8594; </font> centro de transformación<br>
 +
OCR <font color="black"> &#8594; </font> órgano de corte en rede<br></font>
 +
</blockquote>
* Exprésanse como abreviaturas e, por tanto, con puntos as abreviacións que se refiren a tipos de empresas:
* Exprésanse como abreviaturas e, por tanto, con puntos as abreviacións que se refiren a tipos de empresas:
-
::S.L. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> sociedade limitada<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::S.A. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> sociedade anónima<br>
+
<font color="#0066cc">S.L. <font color="black"> &#8594; </font> sociedade limitada<br>
-
::S.A.L. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> sociedade anónima limitada<br>
+
S.A. <font color="black"> &#8594; </font> sociedade anónima<br>
-
::S.L.L. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> sociedade limitada laboral<br>
+
S.A.L. <font color="black"> &#8594; </font> sociedade anónima limitada<br>
-
::S.L.N.E. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> sociedade limitada nova empresa<br>
+
S.L.L. <font color="black"> &#8594; </font> sociedade limitada laboral<br>
-
::S.Coop. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> sociedade cooperativa<br>
+
S.L.N.E. <font color="black"> &#8594; </font> sociedade limitada nova empresa<br>
-
::C.B. <font color="#0088cc"> &#8594; </font> comunidade de bens
+
S.Coop. <font color="black"> &#8594; </font> sociedade cooperativa<br>
 +
C.B. <font color="black"> &#8594; </font> comunidade de bens</font>
 +
</blockquote>
* As siglas escríbense normalmente todas con letras maiúsculas:
* As siglas escríbense normalmente todas con letras maiúsculas:
-
::USC <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Universidade de Santiago de Compostela<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::UDC <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Universidade da Coruña
+
<font color="#0066cc">USC <font color="black"> &#8594; </font> Universidade de Santiago de Compostela<br>
 +
UDC <font color="black"> &#8594; </font> Universidade da Coruña</font>
 +
</blockquote>
-
<font color="Navy">&#8226; Excepcións:</font>
+
<font color="Navy">'''&#8226; Excepcións:'''</font>
* Escríbense en minúscula, salvo na primeira letra, as siglas de seis letras ou máis e que son pronunciables:
* Escríbense en minúscula, salvo na primeira letra, as siglas de seis letras ou máis e que son pronunciables:
-
::Cixtec <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">Cixtec <font color="black"> &#8594; </font> Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable</font><br>
 +
</blockquote>
* Igualmente, as siglas lexicalizadas que constitúen nomes propios:
* Igualmente, as siglas lexicalizadas que constitúen nomes propios:
-
::Seat <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Sociedade Española de Automóbiles de Turismo<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::Fiat <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Fábrica Italiana de Automóbiles de Turín<br>
+
<font color="#0066cc">Seat <font color="black"> &#8594; </font> Sociedad Española de Automóviles de Turismo<br>
 +
Fiat <font color="black"> &#8594; </font> Fabbrica Italiana de Automobili de Torino</font><br>
 +
</blockquote>
* Escríbense con minúscula, tamén na primeira letra, as siglas que se transformaron en nomes comúns e xa pasaron a formar parte do léxico da lingua:
* Escríbense con minúscula, tamén na primeira letra, as siglas que se transformaron en nomes comúns e xa pasaron a formar parte do léxico da lingua:
-
::peme <font color="#0088cc"> &#8594; </font> pequena e mediana empresa)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::sida <font color="#0088cc"> &#8594; </font> síndrome de inmunodeficiencia adquirida<br>
+
<font color="#0066cc">peme <font color="black"> &#8594; </font> pequena e mediana empresa<br>
-
::láser <font color="#0088cc"> &#8594; </font> light amplification by stimulated emission of radiation<br>
+
sida <font color="black"> &#8594; </font> síndrome de inmunodeficiencia adquirida<br>
-
::tac <font color="#0088cc"> &#8594; </font> tomografía axial computerizada
+
láser <font color="black"> &#8594; </font> light amplification by stimulated emission of radiation<br>
 +
tac <font color="black"> &#8594; </font> tomografía axial computerizada</font>
 +
</blockquote>
Algunhas siglas teñen algunha letra minúscula entre as maiúsculas:
Algunhas siglas teñen algunha letra minúscula entre as maiúsculas:
-
::PSdG <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Partido Socialista de Galicia
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">PSdG <font color="black"> &#8594; </font> Partido Socialista de Galicia</font>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
=== Gramática das siglas ===
=== Gramática das siglas ===
Liña 202: Liña 263:
* As siglas, aínda que poidan pluralizarse na expresión oral, non deben levar nunca marca gráfica de plural. Por tanto, escribiremos:
* As siglas, aínda que poidan pluralizarse na expresión oral, non deben levar nunca marca gráfica de plural. Por tanto, escribiremos:
-
::Varias ONG e non *Varias ONGs nin *Varias ONG’s<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::As AMPA de Galicia e non *As AMPAS de Galicia
+
<font color="#0066cc">Varias ONG e non *Varias ONGs nin *Varias ONG’s<br>
 +
As ANPA de Galicia e non *As ANPAS de Galicia</font>
 +
</blockquote>
* O plural, como vemos nos exemplos, indícase cos determinantes que as preceden.
* O plural, como vemos nos exemplos, indícase cos determinantes que as preceden.
-
* As siglas que xa están lexicalizadas si admiten formas de plural:
+
* As siglas que xa están lexicalizadas admiten formas de plural:
-
::As pemes<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::Varios tacs
+
<font color="#0066cc">As pemes<br>
 +
Varios tacs</font>
 +
</blockquote>
* As siglas teñen o xénero do substantivo principal da sigla:
* As siglas teñen o xénero do substantivo principal da sigla:
-
::A Escola Galega de Administración Pública <font color="#0088cc"> &#8594; </font> A EGAP<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::O Instituto Galego de Promoción Económica <font color="#0088cc"> &#8594; </font> O Igape<br>
+
<font color="#0066cc">A Escola Galega de Administración Pública <font color="black"> &#8594; </font> A EGAP<br>
-
::A síndrome de inmunodeficiencia adquirida <font color="#0088cc"> &#8594; </font> A sida<br>
+
O Fondo Europeo de Orientación e de Garantía Agrícola <font color="black"> &#8594; </font> O Feoga<br>
-
::O imposto sobre o valor engadido <font color="#0088cc"> &#8594; </font> O IVE
+
A síndrome de inmunodeficiencia adquirida <font color="black"> &#8594; </font> A sida<br>
 +
O imposto sobre o valor engadido <font color="black"> &#8594; </font> O IVE</font>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
== Acrónimos ==
== Acrónimos ==
Liña 223: Liña 292:
* Os acrónimos representan a redución de sintagmas e fórmanse con máis letras que as iniciais das palabras que forman o sintagma:
* Os acrónimos representan a redución de sintagmas e fórmanse con máis letras que as iniciais das palabras que forman o sintagma:
-
::Inem <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Instituto Nacional de Emprego<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::Seaga <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Servizos Agrarios Galegos, S.A.
+
<font color="#0066cc">Inem <font color="black"> &#8594; </font> Instituto Nacional de Emprego<br>
 +
Seaga <font color="black"> &#8594; </font> Servizos Agrarios Galegos, S.A.</font>
 +
</blockquote>
* As regras de formación das siglas son válidas para a formación de acrónimos, coa excepción de que os acrónimos non se escriben con todas as letras en maiúsculas.
* As regras de formación das siglas son válidas para a formación de acrónimos, coa excepción de que os acrónimos non se escriben con todas as letras en maiúsculas.
Liña 230: Liña 301:
* Escríbense con inicial maiúscula se son nomes propios:
* Escríbense con inicial maiúscula se son nomes propios:
-
::Feder <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::Platerga <font color="#0088cc"> &#8594; </font> Plan Territorial de Emerxencias de Galicia
+
<font color="#0066cc">Feder <font color="black"> &#8594; </font> Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional<br>
 +
Platerga <font color="black"> &#8594; </font> Plan territorial de emerxencias de Galicia</font>
 +
</blockquote>
* Escríbense en minúscula se son nomes comúns xa lexicalizados:
* Escríbense en minúscula se son nomes comúns xa lexicalizados:
-
::radar <font color="#0088cc"> &#8594; </font> radio detection and ranging<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::módem <font color="#0088cc"> &#8594; </font> modulator demodulator<br>
+
<font color="#0066cc">radar <font color="black"> &#8594; </font> radio detection and ranging<br>
-
::bit <font color="#0088cc"> &#8594; </font> binary digit
+
módem <font color="black"> &#8594; </font> modulator demodulator<br>
 +
bit <font color="black"> &#8594; </font> binary digit</font>
 +
</blockquote>
* Estas palabras que pasaron a formar parte do léxico común teñen flexión de número.
* Estas palabras que pasaron a formar parte do léxico común teñen flexión de número.
-
::radares<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::módems<br>
+
<font color="#0066cc">radares<br>
-
::bits
+
módems<br>
 +
bits</font>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
== Símbolos ==
== Símbolos ==
Liña 249: Liña 328:
Os símbolos son abreviacións de carácter científico ou técnico constituídas por letras ou por outros signos gráficos. En xeral, son fixados convencionalmente por institucións de normalización e posúen validez internacional.
Os símbolos son abreviacións de carácter científico ou técnico constituídas por letras ou por outros signos gráficos. En xeral, son fixados convencionalmente por institucións de normalización e posúen validez internacional.
-
* Características dos símbolos:
+
Características dos símbolos:
* Son invariables.
* Son invariables.
Liña 255: Liña 334:
* Son formas válidas para todas as linguas:  
* Son formas válidas para todas as linguas:  
-
::Au é o símbolo universal do ouro.<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">Au é o símbolo universal do ouro.</font><br>
 +
</blockquote>
* Nunca levan morfema de plural:
* Nunca levan morfema de plural:
-
 
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::1 m, 2 m, 100 m
+
<font color="#0066cc">1 m, 2 m, 100 m</font>
 +
</blockquote>
* Poden ter unha ou máis letras:
* Poden ter unha ou máis letras:
-
::t (tonelada)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::ha (hectárea)<br>
+
<font color="#0066cc">t (tonelada)<br>
-
::kWh (quilowatt-hora)
+
ha (hectárea)<br>
 +
kWh (quilowatt-hora)</font>
 +
</blockquote>
* Poden estar escritos en maiúscula ou minúscula, ou nunha combinación de ambas, pero sen posibilidade de variación:
* Poden estar escritos en maiúscula ou minúscula, ou nunha combinación de ambas, pero sen posibilidade de variación:
-
::dm (decímetro)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::Dm (decámetro)
+
<font color="#0066cc">dm (decímetro)<br>
 +
Dm (decámetro)</font>
 +
</blockquote>
* Se todo o texto está escrito con maiúsculas, os símbolos permanecen coa súa forma invariable:
* Se todo o texto está escrito con maiúsculas, os símbolos permanecen coa súa forma invariable:
-
::DISTANCIA EXPRESADA EN km
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">DISTANCIA EXPRESADA EN km</font>
 +
</blockquote>
* Poden estar representados por unha combinación de letras e números:
* Poden estar representados por unha combinación de letras e números:
-
::m<sup>2</sup> (metro cadrado)<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
-
::m<sup>3</sup> (metro cúbico)
+
<font color="#0066cc">m<sup>2</sup> (metro cadrado)<br>
 +
m<sup>3</sup> (metro cúbico)</font>
 +
</blockquote>
* Nunca levan punto abreviativo:
* Nunca levan punto abreviativo:
-
::15 cm
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">15 cm</font>
 +
</blockquote>
* Non levan acento:
* Non levan acento:
-
::a (área)
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10px 50px; text-align:justify">
 +
<font color="#0066cc">a (área)</font>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
* O símbolo do euro é <font color="#0066cc">€</font> e o código ISO é <font color="#0066cc">EUR</font>.
-
* O símbolo do euro é € e o código ISO é EUR.
+
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>

Revisión actual feita o 29 de abril de 2013 ás 11:04

Páxinas principais

Índice

Introdución

A abreviación, un dos procedementos máis usados na linguaxe administrativa, consiste no acurtamento dunha ou de varias palabras que queremos reducir en extensión para simplificar a escrita e evitar reiteracións.

O afán de simplificar un documento non debe entorpecer a súa comprensión. Así, a primeira vez que aparece nun texto normativo (leis, decretos, ordes) unha abreviación pouco usual, debe facelo de forma desenvolvida.

Esta norma non será tan estrita en textos que se publican nas seccións V e VI do DOG (edictos e anuncios).

Exemplos

ORDE do 27 de decembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.
ORDE do 24 de febreiro de 2012 pola que se establecen os prezos privados pola realización de determinacións analíticas no laboratorio de hixiene analítica do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga).
ORDE do 23 de xaneiro de 2012 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012.
O depósito de 300 euros na c/c desta sala nº [...] (nº de recurso) [...].
ANUNCIO do 9 de febreiro de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, polo que se fai pública a formalización da subministración sucesiva de radiofármacos para o Servizo de Medicina Nuclear do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Fronte ao criterio anterior, referido a expresións pouco usuais, outras, de circulación habitual, poden aparecer só baixo a forma abreviada:

A reducida presenza do sector industrial galego no mercado exterior tamén é unha quebra persistente na nosa economía, onde a exportación de bens no ano 2010 representou o 13 % do PIB, fronte ao 14,3 % dos países da zona euro.


Hai catro subtipos de abreviación: abreviaturas, siglas, acrónimos e símbolos.

↑ Voltar ↑

Abreviaturas

 • A abreviatura é unha redución gráfica dunha palabra ou dun grupo de palabras: unha ou máis palabras represéntanse con menos letras das que a constitúen, pero lense de forma plena:
Admón.Administración
art.
artigo
núm.
número
esq.
esquerda
 • Para non prexudicar a comprensión e a lexibilidade do texto, procuraremos non abusar das abreviaturas e limitaremos o seu uso a anexos, notas entre parénteses, enderezos etc.
Empregaranse as abreviaturas máis correntes. Existen palabras que se poden abreviar de varias maneiras pero dáselles preferencia ás formas que son acurtamento de palabra fronte ás de superíndice:
tel. ou teléf.teléfono
núm.
ou número
 • Para que sexa rendible abreviar unha palabra cómpre eliminar polo menos tres letras. De aí que unha abreviatura como Dna. non sexa rendible, pois, co engadido do punto, temos os mesmos catro caracteres que na forma plena dona.
↑ Voltar ↑

Gramática das abreviaturas

 • O feminino das abreviaturas fórmase engadindo un -a:
Sr. (señor) → Sra. (señora)
 • Nalgúns casos este a pode ir voado:
D. (don) → (dona)
 • O plural fórmase engadindo –s ou –es (como na forma plena):
art. (artigo) → arts. (artigos)
Sr. (señor) → Sres. (señores)
 • No caso das abreviaturas formadas por unha soa letra, no plural redóbrase a letra inicial:
p. (páxina) → pp. (páxinas)
s. (seguinte) → ss. (seguintes)
 • Algunhas abreviaturas só existen na súa forma plural:
VV.AA. (varios autores)
 • O plural das abreviaturas con letras voadas fórmase tamén neste tipo de letras:
no (número) → nos
↑ Voltar ↑

Grafía das abreviaturas

 • As abreviaturas sempre van seguidas de punto, agás as que levan voado:
etc. (etcétera)
p.q. (punto quilométrico)
 • As abreviaturas escríbense en maiúscula ou en minúscula segundo como se escriba a forma plena:
Administración Admón.
dereita dta.

• Excepcións:

 • Os tratamentos escríbense en minúscula na forma plena, pero en maiúscula cando van abreviados:
Sr. señor
Dna. dona
 • Por tradición, escríbense con maiúscula outras abreviaturas que na forma plena se escriben con minúscula:
P.A. (por ausencia)
P.O. (por orde)
P.S. (por substitución)
 • As abreviaturas conservan o acento gráfico da palabra plena se aparece nelas a vogal tónica:
compañía cía.
teléfono teléf.
 • Hai abreviaturas que van seguidas dunha barra diagonal no canto dun punto abreviativo:
c/ (cada, conta, cargo)
r/ (rúa)
 • Tamén se utiliza a barra nas abreviaturas constituídas por varias palabras:
c/c (conta corrente)
s/n (sen número)
s/s (sen segundo)
↑ Voltar ↑

Siglas

As siglas son abreviacións de sintagmas, referidos, no ámbito administrativo, a conceptos como nomes de organismos e documentos administrativos. As siglas son formas constantes, é dicir, non permiten adaptacións por parte de cada usuario. Algunhas contan cunha gran tradición de uso e son coñecidas amplamente, ata o punto de que podemos descoñecer o sintagma que está detrás. Noutros casos, a súa formación é máis recente e o seu uso adoita restrinxirse a contextos reducidos.

↑ Voltar ↑

Regras de formación das siglas

 • Hai siglas que se forman só coas iniciais dos substantivos e adxectivos que constitúen o sintagma (exceptuando os artigos, as preposicións e as conxuncións):
DOG Diario Oficial de Galicia
BOE Boletín Oficial del Estado
DOUE Diario Oficial de la Unión Europea

 • Outras fórmanse coas iniciais de todas as palabras que integran o sintagma (incluídos os artigos, as preposicións e as conxuncións):
peme pequena e mediana empresa
 • As siglas escríbense sempre sen punto:
EGAP Escola Galega de Administración Pública
DOG Diario Oficial de Galicia
CC OO Comisións Obreiras
 • A orixe dalgunhas siglas está na abreviatura dun sintagma que, ao ser moi usado, pasa a considerarse unha sigla:
TC Tribunal Constitucional
RD real decreto

Nestes casos, para o DOG adoptamos o seguinte criterio:

 • Expresaranse como siglas e, por tanto, sen puntos abreviacións como:
OM orde ministerial
LMT liña de media tensión
CT centro de transformación
OCR órgano de corte en rede
 • Exprésanse como abreviaturas e, por tanto, con puntos as abreviacións que se refiren a tipos de empresas:
S.L. sociedade limitada
S.A. sociedade anónima
S.A.L. sociedade anónima limitada
S.L.L. sociedade limitada laboral
S.L.N.E. sociedade limitada nova empresa
S.Coop. sociedade cooperativa
C.B. comunidade de bens
 • As siglas escríbense normalmente todas con letras maiúsculas:
USC Universidade de Santiago de Compostela
UDC Universidade da Coruña

• Excepcións:

 • Escríbense en minúscula, salvo na primeira letra, as siglas de seis letras ou máis e que son pronunciables:
Cixtec Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable
 • Igualmente, as siglas lexicalizadas que constitúen nomes propios:
Seat Sociedad Española de Automóviles de Turismo
Fiat Fabbrica Italiana de Automobili de Torino

 • Escríbense con minúscula, tamén na primeira letra, as siglas que se transformaron en nomes comúns e xa pasaron a formar parte do léxico da lingua:
peme pequena e mediana empresa
sida síndrome de inmunodeficiencia adquirida
láser light amplification by stimulated emission of radiation
tac tomografía axial computerizada

Algunhas siglas teñen algunha letra minúscula entre as maiúsculas:

PSdG Partido Socialista de Galicia
↑ Voltar ↑

Gramática das siglas

 • As siglas, aínda que poidan pluralizarse na expresión oral, non deben levar nunca marca gráfica de plural. Por tanto, escribiremos:
Varias ONG e non *Varias ONGs nin *Varias ONG’s
As ANPA de Galicia e non *As ANPAS de Galicia
 • O plural, como vemos nos exemplos, indícase cos determinantes que as preceden.
 • As siglas que xa están lexicalizadas admiten formas de plural:
As pemes
Varios tacs
 • As siglas teñen o xénero do substantivo principal da sigla:
A Escola Galega de Administración Pública A EGAP
O Fondo Europeo de Orientación e de Garantía Agrícola O Feoga
A síndrome de inmunodeficiencia adquirida A sida
O imposto sobre o valor engadido O IVE
↑ Voltar ↑

Acrónimos

 • Os acrónimos representan a redución de sintagmas e fórmanse con máis letras que as iniciais das palabras que forman o sintagma:
Inem Instituto Nacional de Emprego
Seaga Servizos Agrarios Galegos, S.A.
 • As regras de formación das siglas son válidas para a formación de acrónimos, coa excepción de que os acrónimos non se escriben con todas as letras en maiúsculas.
 • Escríbense con inicial maiúscula se son nomes propios:
Feder Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Platerga Plan territorial de emerxencias de Galicia
 • Escríbense en minúscula se son nomes comúns xa lexicalizados:
radar radio detection and ranging
módem modulator demodulator
bit binary digit
 • Estas palabras que pasaron a formar parte do léxico común teñen flexión de número.
radares
módems
bits
↑ Voltar ↑

Símbolos

Os símbolos son abreviacións de carácter científico ou técnico constituídas por letras ou por outros signos gráficos. En xeral, son fixados convencionalmente por institucións de normalización e posúen validez internacional.

Características dos símbolos:

 • Son invariables.
 • Son formas válidas para todas as linguas:
Au é o símbolo universal do ouro.
 • Nunca levan morfema de plural:
1 m, 2 m, 100 m
 • Poden ter unha ou máis letras:
t (tonelada)
ha (hectárea)
kWh (quilowatt-hora)
 • Poden estar escritos en maiúscula ou minúscula, ou nunha combinación de ambas, pero sen posibilidade de variación:
dm (decímetro)
Dm (decámetro)
 • Se todo o texto está escrito con maiúsculas, os símbolos permanecen coa súa forma invariable:
DISTANCIA EXPRESADA EN km
 • Poden estar representados por unha combinación de letras e números:
m2 (metro cadrado)
m3 (metro cúbico)
 • Nunca levan punto abreviativo:
15 cm
 • Non levan acento:
a (área)
 • O símbolo do euro é e o código ISO é EUR.
↑ Voltar ↑

Ferramentas persoais
Xunta de Galicia