Enderezos e teléfonos

De Manual de Estilo DOG

Páxinas principais


Índice

Enderezos

  • Nos enderezos utilízase a vírgula para separar o nome da vía do resto da información (número de portal, de andar, código postal etc.):
(…) Avda. Fernández Ladreda, n.º 43, 4.º andar, 36003 Pontevedra (…)
Con todo, non se utiliza a vírgula para separar o código postal do nome da localidade:
(…) 15706 Santiago de Compostela (…)
  • O número de andar pódese especificar das seguintes formas:
  • Entre vírgulas, cando se especifica o tipo de nivel:
(…) , n.º 43, 4.º andar, (…)
  • Separado por guión do número de portal:
(…) , 43-5.º, (…)
Se o número de andar vai acompañado dunha letra non se especifica o tipo de nivel e preferirase o guión como elemento separador:
(…) , 2-5.º E, (…)
  • Preferirase utilizar a forma abreviada do tipo de vía por cuestións de espazo, en listas ou após dous puntos:
Enderezo: r/ Beiramar, 2-5.º E, edif. Beiramar, Perillo-Oleiros.
↑ Voltar ↑

Enderezos e correos electrónicos

Os enderezos electrónicos (ou URL[1]) poden conter un ou máis puntos, dous puntos e barras laterais e os correos electrónicos[2] un ou máis puntos e unha arroba; conforman unha unidade que é preferible non partir no fin da liña, tampouco deben conter espazos en branco. Exemplos:

http://www.xunta.es
xunta@xunta.es

Nos URL é preferible especificar o tipo de protocolo (http, https, ftp, sftp etc.):

(…) páxina web desta consellería (https://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/) (…)
↑ Voltar ↑

Teléfono e fax

Normalmente os números de fax e de teléfono, fixos ou móbiles, están compostos por nove cifras; para facilitar a súa lectura e comprensión recoméndase que se agrupen as tres primeiras cifras e se separen das restantes seis con espazo, e que, á súa vez, estas seis se agrupen de dúas en dúas separadas por outro espazo:

981 99 99 99
606 99 99 99

Caso for preciso indicar a existencia de máis de unha liña, deben separarse con unha barra lateral / e sen espazo entre ambos os números:

981 99 99 99/881 99 99 99

As extensións móstranse entre parénteses após o número de teléfono:

Teléfono: 981 99 99 99 (extensións 9999, 9999).

Os prefixos internacionais indícanse antes do número de teléfono antecedidos do signo + e separados do número de teléfono por un espazo:

+34 981 99 99 99
↑ Voltar ↑

Erro no código da cita: as etiquetas <ref> existen, pero non se atopou ningunha etiqueta <references/>
Ferramentas persoais
Xunta de Galicia