Modelo:Portada01

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
 
(Non se mostran 16 revisións do historial.)
Liña 1: Liña 1:
-
<!-- Plantilla Maisconsultados -->
+
<!-- Plantilla Portada01 para texto presentación -->
<div id="contentconsultados">
<div id="contentconsultados">
-
<div id="bodyContent">
+
<p class="tituloPresentacion">Presentación</p>
-
<h3 id="siteSub">De Portal da Ciencia</h3>
+
<p align=justify>O Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes [[Media:Anuncio4185E_gl.pdf‎ | <ins><font color="darkblue">(DOG núm. 241, do 17.12.2010)</font></ins>]] regula a creación do ''Diario Oficial de Galicia'' (DOG) na súa edición electrónica e dota esta de validez xurídica, polo que terá carácter oficial, auténtico e único.<br>
-
<div id="contentSub"></div>
+
<br>  
-
<div id="jump-to-nav">Ir a: [navegación], [procurar]</div>
+
En desenvolvemento deste decreto, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ditou a Orde do 28 de abril de 2011 pola que se regula a edición electrónica do ''Diario Oficial de Galicia'' e se determina a súa posta en funcionamento [[Media:Anuncio11B62_gl.pdf‎ | <ins><font color="darkblue">(DOG núm. 83, do 29.4.2011)</font></ins>]].<br>
-
<p class="tituloconsultados">ARTIGO DESTACADO</p>
+
<br>  
-
<p class="subtitulo">RAMÓN VARELA DE LA IGLESIA (1845-1922): TEMPO, CIRCUNSTANCIA E VOCACIÓN</p>
+
A disposición adicional única da citada orde establece que &#171;a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ditará a resolución de aprobación do manual de estilo do DOG, que será publicada no DOG e mais na súa páxina web. A partir da súa aprobación e publicación, os envíos ao DOG deberán facerse segundo as normas do citado manual&#187;.<br>
-
<p><div class="floatleft">
+
<br>  
-
</div>Ramón Varela de la Iglesia (1845-1922), nacido en Lerma, onde o seu pai era xuíz de 1ª instancia, de ascendencia galega por ambas as dúas ramas, será alumno da Facultade de Medicina de Santiago e seguirá a carreira docente. Pola súa vinculación familiar e persoal con Francisco Ginés de los Ríos (1828-1890), serán determinantes na súa vida tanto o Krausismo como a Institución Libre de Ensino. En oposición ás correntes vitalistas aínda imperantes, Varela aposta xa desde a súa licenciatura pola ciencia positiva e faino con paixón por medio do microscopio e a Histoloxía, xa antes de que esta materia fose incluída nos estudos da licenciatura de Medicina en 1886.
+
A resolución que aproba o manual aparece publicada no [[Media:AnuncioC3C1-090712-0005_gl.pdf | <ins><font color="darkblue">DOG núm. 134, do 13 de xullo de 2012</font></ins>]]. Nela establécese a ampliación dos contidos do manual a outro tipo de publicacións, logo do Acordo neste sentido do Consello da Xunta, na súa reunión do día 29 de de xuño de 2012.<br>
 +
<br>
 +
Este manual de estilo responde, por tanto, a unha encomenda normativa e tamén á necesidade derivada de pór por escrito unhas pautas de estilo claras, que axuden a facer das publicacións institucionais un produto de calidade.<br>
 +
<br> 
 +
O manual está editado nun formato ''wikimedia''. Este soporte facilita que os seus contidos se poidan modificar e actualizar de forma permanente, o que a converte nunha ferramenta perdurable. Ademais, é adecuada para o traballo en equipo, xa que se pode colaborar participativamente no seu contido.<br>
 +
<br>
 +
Esta obra é eminentemente práctica. Por tanto, non se ofrecen unha ortografía nin unha gramática completas, xa fixadas, por outra parte, en obras específicas deste tipo. A idea foi ofrecerlles ás persoas responsables de redactar, corrixir e maquetar os textos unhas normas concretas para aplicar ao DOG e a outras publicacións institucionais, con casos específicos e exemplos a través dos cales se procurou mostrar a excepción ou a norma.<br>
 +
</p>
-
Perante a precariedade de medios da Facultade compostelá é autorizado para a docencia da Histoloxía e a Bacterioloxía no seu laboratorio privado de Santiago. Facilita aos seus alumnos un método para a aprendizaxe da lingua alemá e pon á súa disposición os célebres "Archivos de Volkmann" que edita traducidos con apenas quince días de diferenza coa súa edición alemá.
+
</div>
-
 
+
<noinclude>[[Categoría:Wikipedia:Plantillas portada galego]]</noinclude>
-
Ramón Varela de la Iglesia é unha das figuras chave no despegue científico da Facultade de Medicina da Universidade compostelá durante a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX.
+
-
</p></div></div>
+
-
<noinclude>[[Categoría:Wikipedia:Plantillas portada]]</noinclude>
+

Revisión actual feita o 7 de agosto de 2014 ás 10:15

Presentación

O Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes (DOG núm. 241, do 17.12.2010) regula a creación do Diario Oficial de Galicia (DOG) na súa edición electrónica e dota esta de validez xurídica, polo que terá carácter oficial, auténtico e único.

En desenvolvemento deste decreto, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ditou a Orde do 28 de abril de 2011 pola que se regula a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta en funcionamento (DOG núm. 83, do 29.4.2011).

A disposición adicional única da citada orde establece que «a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ditará a resolución de aprobación do manual de estilo do DOG, que será publicada no DOG e mais na súa páxina web. A partir da súa aprobación e publicación, os envíos ao DOG deberán facerse segundo as normas do citado manual».

A resolución que aproba o manual aparece publicada no DOG núm. 134, do 13 de xullo de 2012. Nela establécese a ampliación dos contidos do manual a outro tipo de publicacións, logo do Acordo neste sentido do Consello da Xunta, na súa reunión do día 29 de de xuño de 2012.

Este manual de estilo responde, por tanto, a unha encomenda normativa e tamén á necesidade derivada de pór por escrito unhas pautas de estilo claras, que axuden a facer das publicacións institucionais un produto de calidade.

O manual está editado nun formato wikimedia. Este soporte facilita que os seus contidos se poidan modificar e actualizar de forma permanente, o que a converte nunha ferramenta perdurable. Ademais, é adecuada para o traballo en equipo, xa que se pode colaborar participativamente no seu contido.

Esta obra é eminentemente práctica. Por tanto, non se ofrecen unha ortografía nin unha gramática completas, xa fixadas, por outra parte, en obras específicas deste tipo. A idea foi ofrecerlles ás persoas responsables de redactar, corrixir e maquetar os textos unhas normas concretas para aplicar ao DOG e a outras publicacións institucionais, con casos específicos e exemplos a través dos cales se procurou mostrar a excepción ou a norma.

Ferramentas persoais
Xunta de Galicia