Números, datas e horas

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(O contido da páxina foi eliminado)
 
(Non se mostran 13 revisións do historial.)
Liña 1: Liña 1:
-
{{Modelo:Cabeceira}}
 
-
__FORCETOC__
 
-
 
-
== Números cardinais ==
 
-
 
-
* Os números cardinais pódense escribir con algarismos (cifras) ou en letra (por exemplo, ''60'' ou ''sesenta''). A clareza e a concisión aconsellan escribilos da primeira forma, por iso a regra xeral para o tipo de textos que manexamos é que se deben escribir, en xeral,  con algarismos.
 
-
 
-
* Pódense escribir con letra nos seguintes casos:
 
-
 
-
<font color="#0088cc">•</font> Números de menos de tres palabras no medio dun texto non técnico e cos cales non se vaian facer operacións.
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::Ao cabo de cinco anos houbo que facer reformas
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<font color="#0088cc">•</font> Números de máis de tres palabras , xunto cos algarismos e entre parénteses, en cantidades monetarias.
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::1 345 EUR (mil trescentos corenta e cinco euros)
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<font color="#0088cc">•</font> A palabra millóns pódese escribir en letra cando se trata de cantidades aproximadas. Se son cantidades exactas escríbense en algarismos e suprímese a preposición de antes do nome da unidade:
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
 
-
{|
 
-
| style="width:300px" | 50 millóns de habitantes
 
-
|8 590 642 euros
 
-
|}
 
-
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<font color="#0088cc">•</font> As medidas de calquera clase de magnitude ou cantidades de calquera cousa (tempo, distancia, extensión etc.) cando van seguidas do nome da unidade, pódense escribir en letra, pero non cando van seguidas do símbolo ou da abreviatura desa mesma unidade; así, é incorrecta a secuencia ''sesenta km''.
 
-
 
-
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #ccccff; padding: 10;" cellpadding="10" align="center"
 
-
|-
 
-
! style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color: #ccccff; background:#ccccff" width="50%"| Seguidas do nome da unidade
 
-
! style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color: #ccccff; background:#ccccff" width="50%"| Seguidas do símbolo
 
-
|-
 
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color: #ccccff" | sesenta quilómetros, 60 quilómetros
 
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color: #ccccff"| 60 km
 
-
|-
 
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color: #ccccff" | tres quilos, 3 quilos
 
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color: #ccccff"| 3 kg
 
-
|-
 
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color: #ccccff" | sete por centro, 7 por centro
 
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color: #ccccff"| 7 %
 
-
|-
 
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color: #ccccff" | cinco horas, 5 horas
 
-
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 0 0; border-color: #ccccff"| 5 h
 
-
|}
 
-
 
-
<font color="#0088cc">•</font> O día do mes e o ano nas datas dalgúns documentos, como os decretos.
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::tres de maio de dous mil doce
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<font color="#0088cc">•</font> Cando forman parte de topónimos e nomes de rúas.
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::Sete Camiños; Dúas Igrexas; rúa Vinte e Cinco de Xullo;<br>
 
-
::barrio do Vinte e Un
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 
-
 
-
== Números ordinais e partitivos ==
 
-
 
-
* Os números ordinais e partitivos escríbense sempre en letras, non sendo que se trate de números de identificación dun texto:
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::[…]diminución proporcional do salario entre un oitavo e a metade da duración da xornada<br>
 
-
::Falecemento dun familiar de terceiro grao<br>
 
-
::Sección 1ª
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 
-
 
-
== Puntuación e espazos na escrita dos números ==
 
-
 
-
* O sistema internacional de unidades (SI) recomenda que os números superiores á unidade se escriban en grupos de tres, cada serie separada por un espazo. As casas decimais sepáranse con coma sen espazo; tampouco se separan con espazos as cifras dos decimais.
 
-
 
-
* Para introducir o espazo cun procesador de texto débese utilizar a combinación de teclas correspondente ao espazo fixo ou protexido, que ten como finalidade que o número non poida quedar separado en distintas liñas (no procesador Word de Microsoft o espazo fixo é Alt + 0160 ou control+maiúscula barra espazadora). Se non se pode utilizar o espazo fixo, porase no seu lugar un punto.
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::123 344,5343  ou  123.344,5343
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
* Escríbense sen espazos os números de elementos pospostos aos substantivos a que se refiren usados para identificar un elemento dentro dunha serie, e os anos.
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::cuarto 317, páxina 27585, artigo 212, ano 2010
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
* As medidas de temperaturas, distancias, porcentaxes etc. seguidas dun símbolo ou calquera cantidade seguida dunha abreviatura van separadas por un espazo fixo do símbolo da unidade de medida que se utilice. Os graos dun ángulo e de alcohol non van separados por espazo,  pero si os graos centígrados (V. símbolos):
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::{|
 
-
| style="width:100px" | 3 %
 
-
| style="width:100px" | 250 g
 
-
| style="width:150px" | ángulo de 90°
 
-
| style="width:100px" | 25 °C
 
-
| style="width:100px" | 2 vols.
 
-
|}
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
* Nas coordenadas xeográficas tampouco se separan as cifras dos símbolos de grao, minuto e segundo:
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::{|
 
-
| style="width:150px" | 42° 4ʹ 49.61″ N
 
-
| style="width:200px" | 8° 45ʹ 41.94″ W
 
-
|}
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 
-
 
-
== Anos e períodos plurianuais ==
 
-
 
-
* Os anos cítanse cos catro números:
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
:: ano 2009<br>
 
-
:: Decreto 80/2000  non  Decreto 80/00
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
* Cando se indica un período abranguido por dous ou máis anos, as catro cifras dos dous anos citados, primeiro e último, sepáranse por un trazo:
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::período 1984-2009<br>
 
-
::Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
* Os períodos entre dous anos, é dicir que comprenden parte dun ano e parte do seguinte, cítanse coas catro cifras do primeiro ano e, neste caso,  só as  dúas últimas do segundo, separadas por barra:
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
campaña agrícola 1998/99<br>
 
-
curso académico 2008/09<br>
 
-
ano hidrolóxico 2007/08<br>
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 
-
 
-
== Datas ==
 
-
 
-
* As datas escríbense normalmente da seguinte maneira:
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::22 de xuño de 2012
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
* A data en letra escríbese ao final dalgúns documentos como os decretos.
 
-
 
-
* A data abreviada  utilízase en notas, referencias, cadros, citacións etc. Consiste en expresar todos os elementos en número, separados por punto, sen utilizar ceros innecesarios e o ano coas catros cifras. A mesma data do exemplo anterior ten este formato abreviado:
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::22.6.2012
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
* Este é o formato de preferencia para o DOG. Con todo, tamén son admisibles os formatos que utilizan como elemento de separación a barra oblicua (/) ou o guión curto (-):
 
-
 
-
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding: 10px 50px 10 px 50px; text-align: justify">
 
-
::22/6/2012 ou 22-6-2012.
 
-
</blockquote>
 
-
 
-
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 
-
 
-
== Horas ==
 
-
 
-
As expresións que teñen que ver coas horas utilízanse para dúas finalidades diferentes: a duración e os horarios.
 
-
A duración é o espazo de tempo necesario para algunha cousa ou durante o cal algunha cousa acontece, e exprésase  coas magnitudes físicas de hora, minuto e segundo. Pódese escribir en letra cando se utiliza a sintaxe normal da lingua  ou en cifras cando se utilizan os símbolos das unidades.
 
-
O exame dura catro horas e media O tren tarda dúas horas e cuarto
 
-
Tempo de carreira: 2 h 15 m 25 s
 
-
Os horarios son expresións de puntos exactos  ou intervalos na secuencia temporal, e empréganse normalmente para indicar cando ten lugar un acontecemento ou o seu principio e final. Escríbense en letra, como no caso anterior, cando se emprega a sintaxe normal da lingua e en número cando se quere dar a hora con máis precisión. Utilízase preferentemente o formato de 24 horas, sen ceros innecesarios nas horas:
 
-
A reunión finalizou ás oito menos dez
 
-
A reunión comezou ás 19.51 horas
 
-
Cando se escriben con números, sepáranse as unidades con punto (non con coma nin con dous puntos). Neste caso non é correcto utilizar os símbolos das magnitudes de tempo; se se quere abreviar, elídese simplemente o nome da unidade:
 

Revisión actual feita o 17 de decembro de 2012 ás 12:35

Ferramentas persoais
Xunta de Galicia