Observacións sobre algunhas construcións gramaticais

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(Xerundio como nexo (abundancia de xerundios))
(Vir de + infinitivo)
 
(Non se mostran 27 revisións do historial.)
Liña 9: Liña 9:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Autorízase <font color="maroon">á</font> conselleira para ditar cantas normas sexan necesarias.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Autorízase <font color="maroon">á</font> conselleira para ditar cantas normas sexan necesarias.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Autorízase <font color="maroon">a</font> conselleira para ditar cantas normas sexan necesarias.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Autorízase <font color="maroon">a</font> conselleira para ditar cantas normas sexan necesarias.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Substituirase <font color="maroon">ao</font> persoal necesario para poder cumprir os servizos mínimos.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Substituirase <font color="maroon">ao</font> persoal necesario para poder cumprir os servizos mínimos.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Substituirase <font color="maroon">o</font> persoal necesario para poder cumprir os servizos mínimos.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Substituirase <font color="maroon">o</font> persoal necesario para poder cumprir os servizos mínimos.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | O tribunal convocará <font color="maroon">aos</font> opositores para a realización da proba.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">O tribunal convocará <font color="maroon">aos</font> opositores para a realización da proba.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | O tribunal convocará <font color="maroon">os</font> opositores para a realización da proba.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">O tribunal convocará <font color="maroon">os</font> opositores para a realización da proba.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A formación profesional ten por finalidade preparar <font color="maroon">ao</font> alumnado para a actividade nun campo profesional.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A formación profesional ten por finalidade preparar <font color="maroon">ao</font> alumnado para a actividade nun campo profesional.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A formación profesional ten por finalidade preparar <font color="maroon">o</font> alumnado para a actividade nun campo profesional.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A formación profesional ten por finalidade preparar <font color="maroon">o</font> alumnado para a actividade nun campo profesional.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Os requisitos de titulación establecidos nesta lei non afectarán <font color="maroon">ao</font> profesorado que estea prestando os seus servizos en centros docentes.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os requisitos de titulación establecidos nesta lei non afectarán <font color="maroon">ao</font> profesorado que estea prestando os seus servizos en centros docentes.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Os requisitos de titulación establecidos nesta lei non afectarán <font color="maroon">o</font> profesorado que estea prestando os seus servizos en centros docentes.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os requisitos de titulación establecidos nesta lei non afectarán <font color="maroon">o</font> profesorado que estea prestando os seus servizos en centros docentes.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A aceptación das alteracións non exime <font color="maroon">ao</font> beneficiario das sancións que lle poidan corresponder.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A aceptación das alteracións non exime <font color="maroon">ao</font> beneficiario das sancións que lle poidan corresponder.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A aceptación das alteracións non exime <font color="maroon">o</font> beneficiario das sancións que lle poidan corresponder.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A aceptación das alteracións non exime <font color="maroon">o</font> beneficiario das sancións que lle poidan corresponder.</font>
|}
|}
Liña 36: Liña 36:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | A designación dos vogais suplentes realizarana os que designen <font color="maroon">os</font> titulares.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | <font color="#0066cc">A designación dos vogais suplentes realizarana os que designen <font color="maroon">os</font> titulares.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A designación dos vogais suplentes realizarana os que designen <font color="maroon">aos</font> titulares.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A designación dos vogais suplentes realizarana os que designen <font color="maroon">aos</font> titulares.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | Informarase <font color="maroon">o</font> aspirante do material necesario para a realización da proba.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | <font color="#0066cc">Informarase <font color="maroon">o</font> aspirante do material necesario para a realización da proba.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Informarase <font color="maroon">ao</font> aspirante do material necesario para a realización da proba.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Informarase <font color="maroon">ao</font> aspirante do material necesario para a realización da proba.</font>
-
(Así evítase a posible ambigüidade de que a frase poida entenderse do seguinte xeito: «O aspirante informarase (el mesmo) do material...»).
+
<font color="#0066cc">(Así evítase a posible ambigüidade de que a frase poida entenderse do seguinte xeito: «O aspirante informarase (el mesmo) do material...»).</font>
|}
|}
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
 
-
== Colocación do pronome átono ==
 
-
 
-
  En elaboración
 
== O pronome SE nas construcións impersoais ==
== O pronome SE nas construcións impersoais ==
Liña 59: Liña 55:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | As solicitudes <font color="maroon">presentaranse polos aspirantes</font> no prazo dun mes.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | <font color="#0066cc">As solicitudes <font color="maroon">presentaranse polos aspirantes</font> no prazo dun mes.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="maroon">Os aspirantes presentarán as solicitudes</font> no prazo dun mes.<br>
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc"><font color="maroon">Os aspirantes presentarán as solicitudes</font> no prazo dun mes.</font><br>
-
As solicitudes <font color="maroon">serán presentadas polos aspirantes</font> no prazo dun mes.<br>
+
<font color="#0066cc">As solicitudes <font color="maroon">serán presentadas polos aspirantes</font> no prazo dun mes.</font><br>
-
As solicitudes <font color="maroon">presentaranas os aspirantes</font> no prazo dun mes.<br>
+
<font color="#0066cc">As solicitudes <font color="maroon">presentaranas os aspirantes</font> no prazo dun mes.</font><br>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | As propostas <font color="maroon">elaboraranse por este servizo</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | <font color="#0066cc">As propostas <font color="maroon">elaboraranse por este servizo</font></font>.
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="maroon">Este servizo elaborará</font> as propostas.<br>
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc"><font color="maroon">Este servizo elaborará</font> as propostas.</font><br>
-
As propostas <font color="maroon">serán elaboradas por este servizo</font>.<br>
+
<font color="#0066cc">As propostas <font color="maroon">serán elaboradas por este servizo</font>.</font><br>
-
As propostas <font color="maroon">elaboraas este servizo</font>.
+
<font color="#0066cc">As propostas <font color="maroon">elaboraas este servizo</font>.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | A modificación do plan <font color="maroon">asinarase polo alcalde</font> no próximo pleno.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" align="justify" | <font color="#0066cc">A modificación do plan <font color="maroon">asinarase polo alcalde</font> no próximo pleno.
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="maroon">O alcalde asinará</font> a modificación do plan no próximo pleno.<br>
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc"><font color="maroon">O alcalde asinará</font> a modificación do plan no próximo pleno.</font><br>
-
A modificación do plan <font color="maroon">será asinada polo alcalde</font> no próximo pleno.<br>
+
<font color="#0066cc">A modificación do plan <font color="maroon">será asinada polo alcalde</font> no próximo pleno.</font><br>
-
A modificación <font color="maroon">asinaraa o alcalde</font> no próximo pleno.
+
<font color="#0066cc">A modificación <font color="maroon">asinaraa o alcalde</font> no próximo pleno.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Acórdase que <font color="maroon">polo representante da administración se dea</font> comezo ao levantamento das actas previas.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Acórdase que <font color="maroon">polo representante da administración se dea</font> comezo ao levantamento das actas previas.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Acórdase que <font color="maroon">o presentante da administración dea</font> comezo ao levantamento das actas previas.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Acórdase que <font color="maroon">o presentante da administración dea</font> comezo ao levantamento das actas previas.</font>
|}
|}
-
 
-
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 
-
 
-
== O uso do infinitivo conxugado e do futuro de subxuntivo ==
 
-
 
-
  En elaboración
 
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
Liña 95: Liña 85:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Os órganos de contratación non necesitarán, tampouco, publicar o anuncio <font color="maroon">convocando</font> a licitación cando se trate de adxudicar os contratos.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os órganos de contratación non necesitarán, tampouco, publicar o anuncio <font color="maroon">convocando</font> a licitación cando se trate de adxudicar os contratos.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Os órganos de contratación non necesitarán, tampouco, publicar o anuncio <font color="maroon">mediante o cal convoquen</font> a licitación cando se trate de adxudicar os contratos.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os órganos de contratación non necesitarán, tampouco, publicar o anuncio <font color="maroon">mediante o cal convoquen</font> a licitación cando se trate de adxudicar os contratos.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | O acordo <font color="maroon">rexeitando</font> un subcontratista deberáselle notificar por escrito ao licitador ou ao adxudicatario.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">O acordo <font color="maroon">rexeitando</font> un subcontratista deberáselle notificar por escrito ao licitador ou ao adxudicatario.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | O acordo <font color="maroon">polo cal se rexeite</font> un subcontratista deberáselle notificar por escrito ao licitador ou ao adxudicatario.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">O acordo <font color="maroon">polo cal se rexeite</font> un subcontratista deberáselle notificar por escrito ao licitador ou ao adxudicatario.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Cada contribuínte recibirá no seu domicilio un sobre <font color="maroon">contendo</font> as instrucións e mais a solicitude.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Cada contribuínte recibirá no seu domicilio un sobre <font color="maroon">contendo</font> as instrucións e mais a solicitude.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Cada contribuínte recibirá no seu domicilio un sobre <font color="maroon">coas</font> instrucións e mais a solicitude.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Cada contribuínte recibirá no seu domicilio un sobre <font color="maroon">coas</font> instrucións e mais a solicitude.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Non anotar a viaxe ou anotala <font color="maroon">faltando</font> datos esenciais.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Non anotar a viaxe ou anotala <font color="maroon">faltando</font> datos esenciais.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Non anotar a viaxe ou anotala <font color="maroon">sen os</font> datos esenciais.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Non anotar a viaxe ou anotala <font color="maroon">sen os</font> datos esenciais.</font>
|}
|}
Liña 118: Liña 108:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | O persoal rexerase polo dereito laboral en todo aquilo que sexa de aplicación, <font color="maroon">séndolle</font> aplicable tamén o réxime de incompatibilidade previsto na lei.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">O persoal rexerase polo dereito laboral en todo aquilo que sexa de aplicación, <font color="maroon">séndolle</font> aplicable tamén o réxime de incompatibilidade previsto na lei.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | O persoal rexerase polo dereito laboral en todo aquilo que sexa de aplicación. <font color="maroon">Tamén lle será</font> aplicable o réxime de incompatibilidade previsto na lei.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">O persoal rexerase polo dereito laboral en todo aquilo que sexa de aplicación. <font color="maroon">Tamén lle será</font> aplicable o réxime de incompatibilidade previsto na lei.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A designación dos vogais realizaraa a Comisión Nacional do Mercado de Valores de entre os candidatos propostos polas entidades mencionadas nos puntos anteriores <font color="maroon">tendo prioridade</font> na designación aquela candidatura que represente os mercados e sistemas.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A designación dos vogais realizaraa a Comisión Nacional do Mercado de Valores de entre os candidatos propostos polas entidades mencionadas nos puntos anteriores <font color="maroon">tendo prioridade</font> na designación aquela candidatura que represente os mercados e sistemas.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A designación dos vogais realizaraa a Comisión Nacional do Mercado de Valores de entre os candidatos propostos polas entidades mencionadas nos puntos anteriores. <font color="maroon">Terá prioridade</font> na designación aquela candidatura que represente os mercados e sistemas.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A designación dos vogais realizaraa a Comisión Nacional do Mercado de Valores de entre os candidatos propostos polas entidades mencionadas nos puntos anteriores. <font color="maroon">Terá prioridade</font> na designación aquela candidatura que represente os mercados e sistemas.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A citada empresa solicita a autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública, en concreto, para a instalación eléctrica &#171;Liña de media tensión, centro de transformación e rede de baixa tensión, <font color="maroon">presentando</font> o preceptivo proxecto das instalacións a que fai referencia o Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE 27 de decembro do 2000, núm. 310), que regula as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e <font color="maroon">xuntando</font> a relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados pola instalación que determina o artigo 53 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico&#187;.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A citada empresa solicita a autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública, en concreto, para a instalación eléctrica &#171;Liña de media tensión, centro de transformación e rede de baixa tensión, <font color="maroon">presentando</font> o preceptivo proxecto das instalacións a que fai referencia o Real decreto&nbsp;1955/2000, do 1 de decembro (BOE 27 de decembro de 2000, núm.&nbsp;310), que regula as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e <font color="maroon">xuntando</font> a relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados pola instalación que determina o artigo 53 da Lei&nbsp;54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico&#187;.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | A citada empresa solicita a autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública, en concreto, para a instalación eléctrica &#171;Liña de media tensión, centro de transformación e rede de baixa tensión. <font color="maroon">Para isto presenta o</font> preceptivo proxecto das instalacións a que fai referencia o Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE 27 de decembro do 2000, núm. 310), que regula as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica <font color="maroon">e xunta</font> a relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados pola instalación que determina o artigo 53 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico&#187;.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A citada empresa solicita a autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública, en concreto, para a instalación eléctrica &#171;Liña de media tensión, centro de transformación e rede de baixa tensión. <font color="maroon">Para isto presenta o</font> preceptivo proxecto das instalacións a que fai referencia o Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE 27 de decembro de 2000, núm. 310), que regula as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica <font color="maroon">e xunta</font> a relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados pola instalación que determina o artigo 53 da Lei&nbsp;54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico&#187;.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Correspóndelle ao/á xefe/a territorial competente por razón de territorio, por delegación da conselleira de Traballo e Benestar, a resolución das adxudicacións das estadías <font color="maroon">levantando</font> acta do devandito sorteo e <font color="maroon">remitindo</font> o resultado aos respectivos director/a das residencias.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Correspóndelle ao/á xefe/a territorial competente por razón de territorio, por delegación da conselleira de Traballo e Benestar, a resolución das adxudicacións das estadías <font color="maroon">levantando</font> acta do devandito sorteo e <font color="maroon">remitindo</font> o resultado aos respectivos director/a das residencias.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Correspóndelle ao/á xefe/a territorial competente por razón de territorio, por delegación da conselleira de Traballo e Benestar, a resolución das adxudicacións das estadías, <font color="maroon">quen levantará</font> acta do devandito sorteo e <font color="maroon">remitirá</font> o resultado aos respectivos director/a das residencias.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Correspóndelle ao/á xefe/a territorial competente por razón de territorio, por delegación da conselleira de Traballo e Benestar, a resolución das adxudicacións das estadías, <font color="maroon">quen levantará</font> acta do devandito sorteo e <font color="maroon">remitirá</font> o resultado aos respectivos director/a das residencias.</font>
|}
|}
-
 
-
 
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
-
== Concordancia ==
+
===Xerundio con valor de posterioridade===
 +
 
 +
{| style="border-collapse:separate; border-spacing:0; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#ccccff; padding:10;" width="75%" align="center" cellpadding="10"
 +
! style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións incorrectas'''
 +
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A autorización das restantes variacións por riba do inicialmente orzado correspóndelle ao Consello Reitor, <font color="maroon">debendo dar conta, posteriormente, á consellería competente en materia de facenda.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">A autorización das restantes variacións por riba do inicialmente orzado... correspóndelle ao Consello Reitor, que <font color="maroon">deberá</font> dar conta, posteriormente, á consellería competente en materia de facenda.</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os titulares destes centros directivos serán nomeados e, se é o caso, separados por orde do ministro de Industria, Turismo e Comercio, <font color="maroon">debendo</font> ser informado posteriormente o Consello de Administración.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os titulares destes centros directivos serán nomeados e, se é o caso, separados por orde do ministro de Industria, Turismo e Comercio, e <font color="maroon">deberá</font> ser informado posteriormente o Consello de Administración.</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">As resolucións que carezan da documentación non serán tramitadas, <font color="maroon">concedéndolles</font> aos solicitantes un prazo de 10 días para a súa emenda.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">As resolucións que carezan da documentación non serán tramitadas, e <font color="maroon">concederáselles</font> aos solicitantes un prazo de 10 días para a súa emenda.</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os documentos quedarán en poder dos beneficiarios, segundo o establecido no Regulamento XXX, <font color="maroon">debendo</font> indicar o beneficiario o lugar de custodia e depósito da documentación.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os documentos quedarán en poder dos beneficiarios, segundo o establecido no Regulamento XXX. O beneficiario <font color="maroon">deberá</font> indicar o lugar de custodia e depósito da documentación.</font>
 +
|}
-
  En Elaboración
 
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
Liña 143: Liña 147:
== Estrutura substantivo + a + infinitivo ==
== Estrutura substantivo + a + infinitivo ==
-
  En elaboración
+
Esta é unha estrutura calcada do francés que convén evitar. Temos varias opcións para substituíla:
 +
 
 +
{| style="border-collapse:separate; border-spacing:0; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#ccccff; padding:10;" width="75%" align="center" cellpadding="10"
 +
! style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións incorrectas'''
 +
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Cantidades <font color="maroon">''a''</font> deducir</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">&#8212; Cantidades deducibles</font><br>
 +
<font color="#0066cc">&#8212; Cantidades para deducir</font><br>
 +
<font color="#0066cc">&#8212; Cantidades que se deben deducir</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Documentación <font color="maroon">''a''</font> presentar</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">&#8212; Documentación que hai que presentar</font><br>
 +
<font color="#0066cc">&#8212; Documentación que cómpre presentar</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os solicitantes dispoñen dun prazo de dez días <font color="maroon">''a''</font> contar a partir da entrega da solicitude.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Os solicitantes dispoñen dun prazo de dez días contados a partir da entrega da solicitude.</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Constitúen postos <font color="maroon">''a''</font> ''ocupar'' por persoal directivo aqueles así definidos na relación de postos de traballo.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">&#8212; Constitúen postos ''que ocupará'' persoal directivo aqueles así definidos na relación de postos de traballo.</font><br>
 +
<font color="#0066cc">&#8212; Constitúen postos que serán ocupados por persoal directivo aqueles así definidos na relación de postos de traballo.</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Para outras áreas <font color="maroon">a explotar</font> dentro desta concesión será preciso revisar esta declaración de impacto ambiental.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">&#8212; Para <font color="maroon">explotar outras áreas</font> dentro desta concesión será preciso revisar esta declaración de impacto ambiental.</font><br>
 +
<font color="#0066cc">&#8212; Para outras áreas <font color="maroon">que se pretendan explotar</font> dentro desta concesión será preciso revisar esta declaración de impacto ambiental.</font>
 +
|}
 +
 
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
== A conxunción ''que'' ==
== A conxunción ''que'' ==
Liña 154: Liña 185:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Solicita se lle notifiquen os cambios no plan de desenvolvemento.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Solicita se lle notifiquen os cambios no plan de desenvolvemento.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Solicita <font color="maroon">que</font> se lle notifiquen os cambios no plan de desenvolvemento.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Solicita <font color="maroon">que</font> se lle notifiquen os cambios no plan de desenvolvemento.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" |Declara:<br>
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Declara:<br>
-
::&#8211; Que non solicitou axudas para a mesma finalidade.<br>
+
:&#8212; Que non solicitou axudas para a mesma finalidade.<br>
-
::&#8211; Solicitou  axudas para a mesma finalidade e non lle foron concedidas.
+
:&#8212; Solicitou  axudas para a mesma finalidade e non lle foron concedidas.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" |Declara:<br>
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Declara:<br>
-
::&#8211; Que non solicitou axudas para a mesma finalidade.<br>
+
:&#8212; Que non solicitou axudas para a mesma finalidade.<br>
-
::&#8211; <font color="maroon">Que</font> solicitou axudas para a mesma finalidade e non lle foron concedidas.
+
:&#8212; <font color="maroon">Que</font> solicitou axudas para a mesma finalidade e non lle foron concedidas.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" |Que se rexistrarán como patrimonio unha vez sexan acordadas...
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Que se rexistrarán como patrimonio unha vez sexan acordadas...</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" |Que se rexistrarán como patromonio unha vez <font color="maroon">que</font> sexan acordadas...
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Que se rexistrarán como patromonio unha vez <font color="maroon">que</font> sexan acordadas...</font>
|}
|}
Liña 176: Liña 207:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Infórmase <font color="maroon">que</font> o prazo para a entrega da documentación será de dez días.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Infórmase <font color="maroon">que</font> o prazo para a entrega da documentación será de dez días.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Infórmase <font color="maroon">de que</font> o prazo para entrega da documentación será de dez días.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Infórmase <font color="maroon">de que</font> o prazo para entrega da documentación será de dez días.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Advírtese os interesados <font color="maroon">que</font> o prazo remata o día 25.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Advírtese os interesados <font color="maroon">que</font> o prazo remata o día 25.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Advírtese os interesados <font color="maroon">de que</font> o prazo remata o día 25.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Advírtese os interesados <font color="maroon">de que</font> o prazo remata o día 25.</font>
|}
|}
Liña 194: Liña 225:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Non se prevé posibilidade <font color="maroon">algunha</font> de modificación de proxecto.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Non se prevé posibilidade <font color="maroon">algunha</font> de modificación de proxecto.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Non se prevé posibilidade <font color="maroon">ningunha</font> de modificación do proxecto.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Non se prevé posibilidade <font color="maroon">ningunha</font> de modificación do proxecto.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Unha vez transcorrido o prazo, non procederá reclamación <font color="maroon">algunha</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Unha vez transcorrido o prazo, non procederá reclamación <font color="maroon">algunha</font></font>.
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Unha vez transcorrido o prazo, non procederá reclamación <font color="maroon">ningunha</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Unha vez transcorrido o prazo, non procederá reclamación <font color="maroon">ningunha</font></font>.
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Que sexan presentados polas entidades beneficiarias en réxime de administración directa e sen percibir contraprestación <font color="maroon">algunha</font> por parte dos usuarios.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Que sexan presentados polas entidades beneficiarias en réxime de administración directa e sen percibir contraprestación <font color="maroon">algunha</font> por parte dos usuarios.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | Que sexan presentados polas entidades beneficiarias en réxime de administración directa e sen percibir contraprestación <font color="maroon">ningunha</font> por parte dos usuarios.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" align="justify" | <font color="#0066cc">Que sexan presentados polas entidades beneficiarias en réxime de administración directa e sen percibir contraprestación <font color="maroon">ningunha</font> por parte dos usuarios.</font>
|}
|}
Liña 210: Liña 241:
* Poden ser núcleo ou modificador. Se son núcleo non exixen a presenza do artigo:
* Poden ser núcleo ou modificador. Se son núcleo non exixen a presenza do artigo:
-
::<font color="maroon">Ambos</font> solicitaron a inclusión na póliza do seguro dunha nova cláusula.<br>
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding:1em; text-align:justify;">
-
::Fixérono entre <font color="maroon">ambos</font>.
+
<font color="#0066cc"><font color="maroon">Ambos</font> solicitaron a inclusión na póliza do seguro dunha nova cláusula.<br>
 +
Fixérono entre <font color="maroon">ambos</font>.</font>
 +
</blockquote>
* Pero exixen a presenza de artigo cando funcionan como determinante:
* Pero exixen a presenza de artigo cando funcionan como determinante:
Liña 220: Liña 253:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" | A totalidade da axuda repartiuse entre <font color="maroon">ambas partes</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">A totalidade da axuda repartiuse entre <font color="maroon">ambas partes</font>.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" | A totalidade da axuda repartiuse entre <font color="maroon">ambas as partes</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">A totalidade da axuda repartiuse entre <font color="maroon">ambas as partes</font>.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="maroon">Ambos alcaldes</font> asinaron o acordo.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc"><font color="maroon">Ambos alcaldes</font> asinaron o acordo.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="maroon">Ambos os alcaldes</font> asinaron o acordo.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc"><font color="maroon">Ambos os alcaldes</font> asinaron o acordo.</font>
|}
|}
Liña 240: Liña 273:
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | Deberán colaborar coa Inspección de Servizos nas funcións que lle sexan encomendadas <font color="maroon">á mesma</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">Deberán colaborar coa Inspección de Servizos nas funcións que lle sexan encomendadas <font color="maroon">á mesma</font>.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | Deberán colaborar coa Inspección de Servizos nas funcións que lle sexan encomendadas <font color="maroon">a esta</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">Deberán colaborar coa Inspección de Servizos nas funcións que lle sexan encomendadas <font color="maroon">a esta</font>.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | Os fabricantes de aparellos ou elementos de elevación, así como os importadores <font color="maroon">dos mesmos</font>, deberán contar cun técnico titulado competente.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">Os fabricantes de aparellos ou elementos de elevación, así como os importadores <font color="maroon">dos mesmos</font>, deberán contar cun técnico titulado competente.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | Os fabricantes de aparellos ou elementos de elevación, así como <font color="maroon">os seus importadores</font>, deberán contar cun técnico titulado competente.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">Os fabricantes de aparellos ou elementos de elevación, así como <font color="maroon">os seus importadores</font>, deberán contar cun técnico titulado competente.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | Proponse a prevención de conflitos e a resolución pacífica <font color="maroon">dos mesmos</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">Proponse a prevención de conflitos e a resolución pacífica <font color="maroon">dos mesmos</font>.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | Proponse a prevención de conflitos e <font color="maroon">a súa resolución</font> pacífica.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">Proponse a prevención de conflitos e <font color="maroon">a súa resolución</font> pacífica.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | O sistema educativo organízase en etapas, ciclos, cursos e niveis de forma que se asegure a transición entre <font color="maroon">os mesmos</font> e, de ser o caso, dentro de cada un deles.  
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">O sistema educativo organízase en etapas, ciclos, cursos e niveis de forma que se asegure a transición entre <font color="maroon">os mesmos</font> e, de ser o caso, dentro de cada un deles.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | O sistema educativo organízase en etapas, ciclos, cursos e niveis de forma que se asegure a transición entre <font color="maroon">estes</font> e, de ser o caso, dentro de cada un deles.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">O sistema educativo organízase en etapas, ciclos, cursos e niveis de forma que se asegure a transición entre <font color="maroon">estes</font> e, de ser o caso, dentro de cada un deles.</font>
|-
|-
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | Para a realización das probas de avaliación nas distintas competencias clave poderanse ditar instrucións específicas na orde de chamada das persoas inscritas <font color="maroon">ás mesmas</font>.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">Para a realización das probas de avaliación nas distintas competencias clave poderanse ditar instrucións específicas na orde de chamada das persoas inscritas <font color="maroon">ás mesmas</font>.</font>
-
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | Para a realización das probas de avaliación nas distintas competencias clave poderanse ditar instrucións específicas na orde de chamada das persoas inscritas.
+
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" alingn="justify" | <font color="#0066cc">Para a realización das probas de avaliación nas distintas competencias clave poderanse ditar instrucións específicas na orde de chamada das persoas inscritas.</font>
|}
|}
Liña 259: Liña 292:
* Si é correcto o seu emprego no caso de que mesmo, ''-a'', ''-os'', ''-as'' actúe como identificador, adxectivo ou pronome:
* Si é correcto o seu emprego no caso de que mesmo, ''-a'', ''-os'', ''-as'' actúe como identificador, adxectivo ou pronome:
-
::Debe optar entre a readmisión inmediata do demandante <font color="maroon">nas mesmas condicións</font> que posuía con anterioridade.
+
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding:1em; text-align:justify;">
-
 
+
<font color="#0066cc">Debe optar entre a readmisión inmediata do demandante <font color="maroon">nas mesmas condicións</font> que posuía con anterioridade.<br>
-
::O procedemento que se seguirá será <font color="maroon">o mesmo</font> que para a concesión das axudas.
+
O procedemento que se seguirá será <font color="maroon">o mesmo</font> que para a concesión das axudas.</font>
 +
</blockquote>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
Liña 267: Liña 301:
== Ir + infinitivo ==
== Ir + infinitivo ==
-
  En elaboración
+
A perífrase ir + infinitivo nunca leva preposición a en galego.
-
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
 
 +
{| style="border-collapse:separate; border-spacing:0; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#ccccff; padding:10;" width="75%" align="center" cellpadding="10"
 +
! style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións incorrectas'''
 +
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">Que no concello onde vive o estudante non exista oferta correspondente ao curso que <font color="maroon">vaia a realizar</font>.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">Que no concello onde vive o estudante non exista oferta correspondente ao curso que <font color="maroon">vaia realizar</font>.</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">A persoa que <font color="maroon">vai a solicitar</font> a axuda debe entregar a documentación requirida.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">A persoa que <font color="maroon">vai solicitar</font> a axuda debe entregar a documentación requirida.</font>
 +
|}
 +
 +
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
== Vir de + infinitivo ==
== Vir de + infinitivo ==
-
  En elaboración
+
Esta construción ás veces emprégase falsamente como perífrase de anterioridade recente ''Vir de + Infinitivo''. Esta construción existe, e pode ter esa acepción temporal, pero o auxiliar nunca perde o significado de desprazamento físico (vir de):
 +
 
 +
{| style="border-collapse:separate; border-spacing:0; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#ccccff; padding:10;" width="75%" align="center" cellpadding="10"
 +
! style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións incorrectas'''
 +
! style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff; background:#cccfff" width="50%" | '''Construcións correctas'''
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">O presidente <font color="maroon">vén de asinar</font> un acordo cos sindicatos.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 1px 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">&#8212; O presidente <font color="maroon">acaba de asinar</font> un acordo cos sindicatos<br>
 +
&#8212; O presidente <font color="maroon">asinou</font> un acordo cos sindicatos<br>
 +
&#8212; O presidente <font color="maroon">vén de asinar</font> un acordo cos sindicatos no salón de actos</font>
 +
|-
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 1px 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">A Xunta de Galicia <font color="maroon">vén de autorizar</font> a sinatura dun convenio de colaboración co concello.</font>
 +
| style="border-style:solid; border-width: 0 0 0 0; border-color:#ccccff" valign="top" | <font color="#0066cc">&#8212; A Xunta de Galicia <font color="maroon">autorizou</font> a sinatura dun convenio de colaboración co concello.<br>
 +
&#8212; A Xunta de Galicia <font color="maroon">acaba de autorizar</font> a sinatura dun convenio de colaboración co concello.<br>
 +
&#8212; (Neste exemplo non pode darse a idea de desprazamento físico).</font>
 +
|}
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
Liña 280: Liña 340:
== Ter + participio ==
== Ter + participio ==
-
  En elaboración
+
Esta construción, como perífrase, fai referencia a unha acción rematada e reiterada:
 +
 
 +
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding:1em; text-align:justify;">
 +
<font color="#0066cc">Terán dereito á axuda aquelas entidades que teñan asignado as funcións indicadas.</font>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
Non é perífrase verbal cando o verbo ter conserva o significado de posesión e o participio:
 +
 
 +
<blockquote style="background: white; border: 1px solid #ccccff; padding:1em; text-align:justify;">
 +
<font color="#0066cc">Terán dereito á axuda aquelas entidades que teñan asignadas as funcións indicadas.</font>
 +
</blockquote>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>
<div style="text-align: right; font-size: 90%;">[[#bodyContent|<span style="color: #002bb8;">↑ Voltar ↑</span>]]</div><noinclude>

Revisión actual feita o 3 de maio de 2013 ás 11:24

Páxinas principais

Índice

Complemento directo

 • En xeral, o complemento directo constrúese sen a preposición a:


Construcións incorrectas Construcións correctas
Autorízase á conselleira para ditar cantas normas sexan necesarias. Autorízase a conselleira para ditar cantas normas sexan necesarias.
Substituirase ao persoal necesario para poder cumprir os servizos mínimos. Substituirase o persoal necesario para poder cumprir os servizos mínimos.
O tribunal convocará aos opositores para a realización da proba. O tribunal convocará os opositores para a realización da proba.
A formación profesional ten por finalidade preparar ao alumnado para a actividade nun campo profesional. A formación profesional ten por finalidade preparar o alumnado para a actividade nun campo profesional.
Os requisitos de titulación establecidos nesta lei non afectarán ao profesorado que estea prestando os seus servizos en centros docentes. Os requisitos de titulación establecidos nesta lei non afectarán o profesorado que estea prestando os seus servizos en centros docentes.
A aceptación das alteracións non exime ao beneficiario das sancións que lle poidan corresponder. A aceptación das alteracións non exime o beneficiario das sancións que lle poidan corresponder.


 • Nalgúns casos si precisa ser marcado coa preposición a para evitar confusións entre o suxeito e o complemento directo cando a orde sintáctica (suxeito + verbo + complementos) non abonda para facer esa función.


Construcións incorrectas Construcións correctas
A designación dos vogais suplentes realizarana os que designen os titulares. A designación dos vogais suplentes realizarana os que designen aos titulares.
Informarase o aspirante do material necesario para a realización da proba. Informarase ao aspirante do material necesario para a realización da proba.

(Así evítase a posible ambigüidade de que a frase poida entenderse do seguinte xeito: «O aspirante informarase (el mesmo) do material...»).

↑ Voltar ↑

O pronome SE nas construcións impersoais

 • O pronome SE emprégase en construcións impersoais, activas e pasivas, para indeterminar o suxeito ou o complemento axente. Dado que se trata de deixar na indeterminación, son incorrectos os usos do pronome SE e mais o complemento axente:


Construcións incorrectas Construcións correctas
As solicitudes presentaranse polos aspirantes no prazo dun mes. Os aspirantes presentarán as solicitudes no prazo dun mes.

As solicitudes serán presentadas polos aspirantes no prazo dun mes.
As solicitudes presentaranas os aspirantes no prazo dun mes.

As propostas elaboraranse por este servizo. Este servizo elaborará as propostas.

As propostas serán elaboradas por este servizo.
As propostas elaboraas este servizo.

A modificación do plan asinarase polo alcalde no próximo pleno. O alcalde asinará a modificación do plan no próximo pleno.

A modificación do plan será asinada polo alcalde no próximo pleno.
A modificación asinaraa o alcalde no próximo pleno.

Acórdase que polo representante da administración se dea comezo ao levantamento das actas previas. Acórdase que o presentante da administración dea comezo ao levantamento das actas previas.
↑ Voltar ↑

Usos incorrectos do xerundio

Xerundio como adxetivo especificativo

Construcións incorrectas Construcións correctas
Os órganos de contratación non necesitarán, tampouco, publicar o anuncio convocando a licitación cando se trate de adxudicar os contratos. Os órganos de contratación non necesitarán, tampouco, publicar o anuncio mediante o cal convoquen a licitación cando se trate de adxudicar os contratos.
O acordo rexeitando un subcontratista deberáselle notificar por escrito ao licitador ou ao adxudicatario. O acordo polo cal se rexeite un subcontratista deberáselle notificar por escrito ao licitador ou ao adxudicatario.
Cada contribuínte recibirá no seu domicilio un sobre contendo as instrucións e mais a solicitude. Cada contribuínte recibirá no seu domicilio un sobre coas instrucións e mais a solicitude.
Non anotar a viaxe ou anotala faltando datos esenciais. Non anotar a viaxe ou anotala sen os datos esenciais.
↑ Voltar ↑

Xerundio como nexo (abundancia de xerundios)

Cómpre evitar o uso do xerundio como nexo entre bloques longos de texto:

Construcións incorrectas Construcións correctas
O persoal rexerase polo dereito laboral en todo aquilo que sexa de aplicación, séndolle aplicable tamén o réxime de incompatibilidade previsto na lei. O persoal rexerase polo dereito laboral en todo aquilo que sexa de aplicación. Tamén lle será aplicable o réxime de incompatibilidade previsto na lei.
A designación dos vogais realizaraa a Comisión Nacional do Mercado de Valores de entre os candidatos propostos polas entidades mencionadas nos puntos anteriores tendo prioridade na designación aquela candidatura que represente os mercados e sistemas. A designación dos vogais realizaraa a Comisión Nacional do Mercado de Valores de entre os candidatos propostos polas entidades mencionadas nos puntos anteriores. Terá prioridade na designación aquela candidatura que represente os mercados e sistemas.
A citada empresa solicita a autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública, en concreto, para a instalación eléctrica «Liña de media tensión, centro de transformación e rede de baixa tensión, presentando o preceptivo proxecto das instalacións a que fai referencia o Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE 27 de decembro de 2000, núm. 310), que regula as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e xuntando a relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados pola instalación que determina o artigo 53 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico». A citada empresa solicita a autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública, en concreto, para a instalación eléctrica «Liña de media tensión, centro de transformación e rede de baixa tensión. Para isto presenta o preceptivo proxecto das instalacións a que fai referencia o Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE 27 de decembro de 2000, núm. 310), que regula as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e xunta a relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados pola instalación que determina o artigo 53 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico».
Correspóndelle ao/á xefe/a territorial competente por razón de territorio, por delegación da conselleira de Traballo e Benestar, a resolución das adxudicacións das estadías levantando acta do devandito sorteo e remitindo o resultado aos respectivos director/a das residencias. Correspóndelle ao/á xefe/a territorial competente por razón de territorio, por delegación da conselleira de Traballo e Benestar, a resolución das adxudicacións das estadías, quen levantará acta do devandito sorteo e remitirá o resultado aos respectivos director/a das residencias.
↑ Voltar ↑

Xerundio con valor de posterioridade

Construcións incorrectas Construcións correctas
A autorización das restantes variacións por riba do inicialmente orzado correspóndelle ao Consello Reitor, debendo dar conta, posteriormente, á consellería competente en materia de facenda. A autorización das restantes variacións por riba do inicialmente orzado... correspóndelle ao Consello Reitor, que deberá dar conta, posteriormente, á consellería competente en materia de facenda.
Os titulares destes centros directivos serán nomeados e, se é o caso, separados por orde do ministro de Industria, Turismo e Comercio, debendo ser informado posteriormente o Consello de Administración. Os titulares destes centros directivos serán nomeados e, se é o caso, separados por orde do ministro de Industria, Turismo e Comercio, e deberá ser informado posteriormente o Consello de Administración.
As resolucións que carezan da documentación non serán tramitadas, concedéndolles aos solicitantes un prazo de 10 días para a súa emenda. As resolucións que carezan da documentación non serán tramitadas, e concederáselles aos solicitantes un prazo de 10 días para a súa emenda.
Os documentos quedarán en poder dos beneficiarios, segundo o establecido no Regulamento XXX, debendo indicar o beneficiario o lugar de custodia e depósito da documentación. Os documentos quedarán en poder dos beneficiarios, segundo o establecido no Regulamento XXX. O beneficiario deberá indicar o lugar de custodia e depósito da documentación.


↑ Voltar ↑

Estrutura substantivo + a + infinitivo

Esta é unha estrutura calcada do francés que convén evitar. Temos varias opcións para substituíla:

Construcións incorrectas Construcións correctas
Cantidades a deducir — Cantidades deducibles

— Cantidades para deducir
— Cantidades que se deben deducir

Documentación a presentar — Documentación que hai que presentar

— Documentación que cómpre presentar

Os solicitantes dispoñen dun prazo de dez días a contar a partir da entrega da solicitude. Os solicitantes dispoñen dun prazo de dez días contados a partir da entrega da solicitude.
Constitúen postos a ocupar por persoal directivo aqueles así definidos na relación de postos de traballo. — Constitúen postos que ocupará persoal directivo aqueles así definidos na relación de postos de traballo.

— Constitúen postos que serán ocupados por persoal directivo aqueles así definidos na relación de postos de traballo.

Para outras áreas a explotar dentro desta concesión será preciso revisar esta declaración de impacto ambiental. — Para explotar outras áreas dentro desta concesión será preciso revisar esta declaración de impacto ambiental.

— Para outras áreas que se pretendan explotar dentro desta concesión será preciso revisar esta declaración de impacto ambiental.

↑ Voltar ↑

A conxunción que

 • Débese coidar a presenza da conxunción que en construcións subordinadas e en locucións adverbiais, en contextos como os seguintes:


Construcións incorrectas Construcións correctas
Solicita se lle notifiquen os cambios no plan de desenvolvemento. Solicita que se lle notifiquen os cambios no plan de desenvolvemento.
Declara:
— Que non solicitou axudas para a mesma finalidade.
— Solicitou axudas para a mesma finalidade e non lle foron concedidas.
Declara:
— Que non solicitou axudas para a mesma finalidade.
Que solicitou axudas para a mesma finalidade e non lle foron concedidas.
Que se rexistrarán como patrimonio unha vez sexan acordadas... Que se rexistrarán como patromonio unha vez que sexan acordadas...


 • Cómpre sinalar tamén que a presenza da conxunción non exclúe a necesidade da preposición de con determinados verbos:


Construcións incorrectas Construcións correctas
Infórmase que o prazo para a entrega da documentación será de dez días. Infórmase de que o prazo para entrega da documentación será de dez días.
Advírtese os interesados que o prazo remata o día 25. Advírtese os interesados de que o prazo remata o día 25.
↑ Voltar ↑

Algún(s)/algunha(s) en frases negativas

 • A diferenza do castelán, en galego estes indefinidos, pospostos ao substantivo en estruturas negativas, non teñen valor negativo. Debemos empregar ningún(s)/ningunha(s).


Construcións incorrectas Construcións correctas
Non se prevé posibilidade algunha de modificación de proxecto. Non se prevé posibilidade ningunha de modificación do proxecto.
Unha vez transcorrido o prazo, non procederá reclamación algunha. Unha vez transcorrido o prazo, non procederá reclamación ningunha.
Que sexan presentados polas entidades beneficiarias en réxime de administración directa e sen percibir contraprestación algunha por parte dos usuarios. Que sexan presentados polas entidades beneficiarias en réxime de administración directa e sen percibir contraprestación ningunha por parte dos usuarios.
↑ Voltar ↑

Ambos e ambas

 • Poden ser núcleo ou modificador. Se son núcleo non exixen a presenza do artigo:
Ambos solicitaron a inclusión na póliza do seguro dunha nova cláusula.
Fixérono entre ambos.
 • Pero exixen a presenza de artigo cando funcionan como determinante:


Construcións incorrectas Construcións correctas
A totalidade da axuda repartiuse entre ambas partes. A totalidade da axuda repartiuse entre ambas as partes.
Ambos alcaldes asinaron o acordo. Ambos os alcaldes asinaron o acordo.
↑ Voltar ↑

Mesmo, -a, -os, -as con valor anafórico

 • Este identificador non debe empregarse, con valor pronominal, para referirse a un antecedente substantivo (o denominado valor anafórico).
 • No seu lugar debemos empregar solucións como pronomes persoais (el, ela...), demostrativos (este, ese, aquel) ou posesivos (seu, súa...). Nalgúns casos podemos incluso eliminalo.


Construcións incorrectas Construcións correctas
Deberán colaborar coa Inspección de Servizos nas funcións que lle sexan encomendadas á mesma. Deberán colaborar coa Inspección de Servizos nas funcións que lle sexan encomendadas a esta.
Os fabricantes de aparellos ou elementos de elevación, así como os importadores dos mesmos, deberán contar cun técnico titulado competente. Os fabricantes de aparellos ou elementos de elevación, así como os seus importadores, deberán contar cun técnico titulado competente.
Proponse a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos. Proponse a prevención de conflitos e a súa resolución pacífica.
O sistema educativo organízase en etapas, ciclos, cursos e niveis de forma que se asegure a transición entre os mesmos e, de ser o caso, dentro de cada un deles. O sistema educativo organízase en etapas, ciclos, cursos e niveis de forma que se asegure a transición entre estes e, de ser o caso, dentro de cada un deles.
Para a realización das probas de avaliación nas distintas competencias clave poderanse ditar instrucións específicas na orde de chamada das persoas inscritas ás mesmas. Para a realización das probas de avaliación nas distintas competencias clave poderanse ditar instrucións específicas na orde de chamada das persoas inscritas.


 • Si é correcto o seu emprego no caso de que mesmo, -a, -os, -as actúe como identificador, adxectivo ou pronome:
Debe optar entre a readmisión inmediata do demandante nas mesmas condicións que posuía con anterioridade.
O procedemento que se seguirá será o mesmo que para a concesión das axudas.
↑ Voltar ↑

Ir + infinitivo

A perífrase ir + infinitivo nunca leva preposición a en galego.


Construcións incorrectas Construcións correctas
Que no concello onde vive o estudante non exista oferta correspondente ao curso que vaia a realizar. Que no concello onde vive o estudante non exista oferta correspondente ao curso que vaia realizar.
A persoa que vai a solicitar a axuda debe entregar a documentación requirida. A persoa que vai solicitar a axuda debe entregar a documentación requirida.
↑ Voltar ↑

Vir de + infinitivo

Esta construción ás veces emprégase falsamente como perífrase de anterioridade recente Vir de + Infinitivo. Esta construción existe, e pode ter esa acepción temporal, pero o auxiliar nunca perde o significado de desprazamento físico (vir de):

Construcións incorrectas Construcións correctas
O presidente vén de asinar un acordo cos sindicatos. — O presidente acaba de asinar un acordo cos sindicatos

— O presidente asinou un acordo cos sindicatos
— O presidente vén de asinar un acordo cos sindicatos no salón de actos

A Xunta de Galicia vén de autorizar a sinatura dun convenio de colaboración co concello. — A Xunta de Galicia autorizou a sinatura dun convenio de colaboración co concello.

— A Xunta de Galicia acaba de autorizar a sinatura dun convenio de colaboración co concello.
— (Neste exemplo non pode darse a idea de desprazamento físico).

↑ Voltar ↑

Ter + participio

Esta construción, como perífrase, fai referencia a unha acción rematada e reiterada:

Terán dereito á axuda aquelas entidades que teñan asignado as funcións indicadas.

Non é perífrase verbal cando o verbo ter conserva o significado de posesión e o participio:

Terán dereito á axuda aquelas entidades que teñan asignadas as funcións indicadas.
↑ Voltar ↑

Ferramentas persoais
Xunta de Galicia