Títulos

De Manual de Estilo DOG

Páxinas principais

Títulos e capítulos

O seu título expresarase do seguinte xeito:

TÍTULO I

Disposicións xerais

CAPÍTULO II

Organización e funcionamento
Ferramentas persoais
Xunta de Galicia