Busca MIME

De Manual de Estilo DOG

Esta páxina permite filtrar os ficheiros segundo o seu tipo MIME.

Entrada: tipodecontido/subtipo, p.ex. image/jpeg.
Busca MIME 
Ferramentas persoais
Caixa de ferramentas