Lista de entidades, abreviacións e outros

De Manual de Estilo DOG

(Diferenzas entre revisións)
(Nova páxina: "{{Modelo:Cabeceira}} A finalidade desta lista de é axudar a resolver posibles dúbidas de tradución, uso de maiúsculas e minúsculas etc. A lista non é exhaustiva e apenas recoll...")
Liña 1: Liña 1:
{{Modelo:Cabeceira}}
{{Modelo:Cabeceira}}
-
A finalidade desta lista de é axudar a resolver posibles dúbidas de tradución, uso de maiúsculas e minúsculas etc. A lista non é exhaustiva e apenas recolle algúns exemplos reais do uso no DOG de nomes de entidades, topónimos, documentos oficiais, siglas etc.
+
A finalidade desta lista é axudar a resolver posibles dúbidas de tradución, uso de maiúsculas e minúsculas etc. A lista non é exhaustiva e apenas recolle algúns exemplos reais do uso no DOG de nomes de entidades, topónimos, documentos oficiais, siglas etc.

Revisión como estaba o 23 de febreiro de 2011 ás 16:37

Páxinas principais

A finalidade desta lista é axudar a resolver posibles dúbidas de tradución, uso de maiúsculas e minúsculas etc. A lista non é exhaustiva e apenas recolle algúns exemplos reais do uso no DOG de nomes de entidades, topónimos, documentos oficiais, siglas etc.


Galego Castelán
Alacant Alicante / Alicante/Alacant
Alcaldía Alcaldía
Área de Urbanismo Área de Urbanismo
Banco Pastor Banco Pastor
Banesto Banesto
BBVA BBVA
Biscaia Vizcaya
Boletín Oficial del Estado Boletín Oficial del Estado
CC OO CC OO
Código civil Código civil
Código penal Código penal
comisión informativa comisión informativa
Comisión Informativa de Urbanismo/Medio Ambiente/... Comisión Informativa de Urbanismo/Medio Ambiente/...
Comisión Municipal Comisión Municipal
Comisión Municipal de Goberno Comisión Municipal de Gobierno
Concello de Lugo (entidade) / concello de Lugo (termo municipal) Ayuntamiento de Lugo (entidad) / ayuntamiento de Lugo (término municipal)
Concello do Carballiño (entidade) / concello do Carballiño (termo municipal) Ayuntamiento de O Carballiño (entidad) / ayuntamiento de O Carballiño (término municipal)
Consellería de Facenda/Sanidade... Consellería de Hacienda/Sanidad...
Corporación Municipal Corporación Municipal
Diario Oficial de Galicia Diario Oficial de Galicia
Dirección Xeral de Mobilidade/Infraestruturas... Dirección General de Movilidad/Infraestructuras...
Elx Elche / Elche/Elx
Estatuto de autonomía de Galicia Estatuto de autonomía de Galicia
Galicia / Galiza Galicia
Grupo Banesto Grupo Banesto
Instituto Galego de Promoción Económica Instituto Gallego de Promoción Económica
Iraq Irak
IVE (Imposto sobre o Valor Engadido) IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
kV kV
kVA kVA
kW kW
Mercado Alternativo Bolsista Mercado Alternativo Bursátil
Ministerio da Presidencia/Sanidade... Ministerio de Presidencia/Sanidad...
Novacaixagalicia Novacaixagalicia
páx. (páxina) pág. (página)
peme pyme
Plan especial de protección e rehabilitación

da cidade histórica

Plan especial de protección y

rehabilitación de la ciudad histórica

Plan Especial de Protección e

Reforma Interior

Plan Especial de Protección y Reforma

Interior

Plan Xeral de Ordenación Municipal/Urbana Plan General de Ordenación Municipal/Urbana
Pleno da Corporación Pleno de la Corporación
Pleno do Concello Pleno del Ayuntamiento
Qatar Catar
rexistro xeral da Xunta/concello/... registro general de la Xunta/ayuntamiento/...
Rexistro xeral de produtores exestores de residuos de Galicia Registro general de productores ygestores de residuos de Galicia
Secretaría Xeral (entidade, dependencia) / secretaría xeral (...a secretaría xeral desta consellería...) Secretaría General (entidad, dependencia) / secretaría general (...la secretaría general de esta consejería...)
Secretaría Xeral da Emigración/de Familia e Benestar/... Secretaría General de la Emigración/de Familia y Bienestar/...
Servizo de Urbanismo Servicio de Urbanismo
Servizo Galego de Saúde Servio Gallego de Salud
Servizos Agrarios Galegos, SA Servizos Agrarios Galegos, SA
Unión Fenosa Distribución, S.A. Unión Fenosa Distribución, S.A.
Universidade de Vigo/Santiago de Compostela... Universidad de Vigo/Santiago de Compostela...
Xulgado de Primeira Instancia Juzgado de Primera Instancia
Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Xulgado do Social número catro da Coruña Juzgado de lo Social número cuatro de A Coruña
Xunta de Galicia Xunta de Galicia
Xunta de Goberno Junta de Gobierno
Xunta de Goberno local Junta de Gobierno local
Xurado de Expropiación Jurado de Expropiación
Xurado Provincial de Clasificación Jurado Provincial de Clasificación
Ferramentas persoais