Todos os artigos

De Manual de Estilo DOG

Todas as páxinas
Todas as páxinas
ANEXOA AbreviaciónA abreviación
AbreviacionesAbreviaciónAbreviacións
Acentuación gráficaAcentuación gráfica(es)Anexos
Apéndice léxicoApéndicesApéndices(es)
ArtículosAspectos formaisAspectos formales
CAPÍTULOCabeceiraCabecera
CapítulosCasos específicos del gallego y errores frecuentesCasos específicos do galego e erros frecuentes
Cuestiones de estiloCuestións de estiloEl género
El idioma: Norma, morfología y sintaxisEl númeroElementos constantes da estrutura xeral dos textos
Elementos constantes de la estructura general de los textosEnderezos e teléfonosEscrita dos números
Estilo da redacciónFraseologíaFraseoloxía
Fórmulas introductoriasGlosarioGlosario(es)
Glosario de expresións e termosLinguaxe non sexistaLista de entidades, abreviaciones y otros
Lista de entidades, abreviacións e outrosMaiúscula e minúscula en inicial de palabraNombres numerales (números)
Nomes numerais (números)Normas de estilo e redacciónNormas de estilo y redacción
Normas e modelos para crear documentosNormas generales de todos los textosNormas xerais de todos os textos
Normas y modelos para crear documentosNúmeroNúmero gramatical
Números, datas e horasO idioma: Norma, morfoloxía e sintaxeO número
O número gramaticalO xéneroObservacións sobre algunhas construcións gramaticais
Os idiomas galego e castelán no Diario Oficial de GaliciaOutros signos ortográficosPortada
Portada(es)PuntuaciónRecursos e bibliografía
Recursos y bibliografíaResumoSecciones
Secciones o subseccionesSecciones u subseccionesSignos de puntuación
Signos ortográficosSignos ortográficos(es)Subsecciones
SumarioTemporalidadTemporalidade
ToponimiaTratamentosTÍTULO
TítulosUso de maiúsculas e minúsculasUso de minúsculas e maiúsculas
Uso de minúsculas y mayúsculasUtilización dos idiomas galego e castelán no Diario Oficial de GaliciaXénero
Ferramentas persoais
Caixa de ferramentas